slogan


Aktualności

Po lekcjach na szlaku

Nagrodzono najaktywniejsze w województwie szkolne koła krajoznawczo-turystyczne. Brały one udział konkursie organizowanym po raz 19. przez PTTK Regionalny Oddział Szczeciński im. Stefana Kaczmarka.

Każda edycja konkursu trwa od 1 września do 31 sierpnia roku następnego. Do 19. zakwalifikowało się 60 SKKT - najwięcej ich było ze szczecińskich szkół podstawowych. Najlepszym w piątek (16 grudnia) wręczono w IV Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie puchary i dyplomy od prezydenta, marszałka i kuratora oświaty.

353204- dariusz gorajski

Z podstawówek najlepsze były SKKT przy: SP 74 w Szczecinie, SP 1 w Policach i SP w Strachocinie. Najaktywniejszymi turystycznie gimnazjalistami okazali się należący do kół przy Gim. nr 29 w Szczecinie i Gim. nr 7 w Policach. Natomiast licealistami uczniowie IV LO - kolejny już rok gospodarze uroczystości. I miejsce wśród szczecińskich zespołów szkół ponadgimnazjalnych zajęło SKKT przy ZS Elektryczno-Elektronicznych, zaś z zespołów szkół - ZS nr 7. Zwycięzcami z ośrodków szkolno-wychowawczych były koła przy SOSW nr 2 w Szczecinie i MOW w Renicach. Najmłodsi zapaleni turyści są z kolei w Przedszkolu Publicznym nr 11„Urwisek" w Policach. Pucharem i dyplomem nagrodzono także STTK przy Pomorskim Centrum Edukacji.

353179- dariusz gorajski

Zarząd ROS PTTK wyróżnił też opiekunów kół, wolontariuszy oraz wspierających organizację. Honorową Odznakę za Rozwój Turystyki i Krajoznawstwa dostała też redakcja „Kuriera Szczecińskiego".