slogan


Aktualności

Myśleć projektowo

W dniach 26-27 stycznia zostały przeprowadzone  warsztaty dla klas drugich i trzecich przez panią Marzenę Ślusarczyk z Wyższej Szkoły Bankowej w Szczecinie. Klasy drugie zgłębiały tajniki "Kultury osobistej", natomiast maturzyści uczyli się "Myśleć projektowo".

20170127 113304

AS