slogan


Aktualności

Rekrutacja 2017

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

do IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. B. Prusa w Szczecinie
na rok szkolny 2017/2018


Ogłoszenie wyników naboru - 3 lipca (poniedziałek) godz. 15.00

 

Jeśli jesteś na liście przyjętych z pierwszej preferencji i potwierdzasz wolę nauki w IV LO,  przynieś ze sobą:

  • oryginały świadectw,
  • 3 zdjęcia (podpisane),
  • kartę zdrowia,
  • kopertę ze znaczkiem zaadresowaną na adres rodziców/opiekunów ucznia

PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW JAKO POTWIERDZENIA WOLI NAUKI

04.07.2017  wtorek 10.00 -15.00
05.07.2017 środa 10.00 – 15.00
06.07.2017 czwartek 10.00 – 15.00
07.07.2017 piątek 10.00 - 12.00

PUBLIKACJA LIST PRZYJĘTYCH
26.07.2017  – godz. 12.00