slogan


Aktualności

Gala wolontariatu czerwonokrzyskiego

LogoPCK

2 grudnia podczas „Gali wolontariatu czerwonokrzyskiego” zorganizowanej z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa oraz Międzynarodowego Dnia Wolontariatu w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w uznaniu zasług na rzecz PCK IV Liceum Ogólnokształcące im B. Prusa  zostało odznaczone Odznaką Honorową PCK.
Kapituła Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża uhonorowała również Odznaką Honorową PCK Dyrektora IV LO oraz prof. Jerzego Ułasiuka.

OH-PCK-IV

Patronat Honorowy nad uroczystością objęli Wojewoda Zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek.

W uroczystości wzięli udział m.in. długoletni członkowie, wolontariusze i pracownicy organizacji PCK, przedstawiciele szkół – laureaci Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Pomaturalnych i Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pn. „Młoda Krew Ratuje Życie”, przedstawiciele służby krwi oraz przedstawiciele innych organizacji współpracujących z PCK w zakresie upowszechniania honorowego krwiodawstwa, promocji zdrowia oraz opieki i pomocy specjalnej.

DSC 0060

Szczególne podziękowania za pomoc i życzliwość otrzymują również uczniowie IV LO.