slogan


Aktualności

MAM PUM X Edycja

 logo urzad

Projekt finansowany z budżetu 
Miasta Szczecin


TERMINY I PROGRAM SPOTKAŃ 

styczeń – maj 2019

9 stycznia, godz. 17.00 Aula PUM, ul. Rybacka 1 w Szczecinie

Genetyka
Postępy w diagnostyce i leczeniu dziedzicznego raka piersi i jajnika
prof. dr hab. n. med. Jacek Gronwald 

Identyfikacja nowych genów związanych z dziedziczną predyspozycją do nowotworów
prof. dr hab. n. med. Cezary Cybulski

Próby kliniczne leczenia raków u nosicielek mutacji BRCA1
dr hab. n. med. Tomasz Huzarski 

13 lutego, godz. 17.00 Aula PUM, ul. Rybacka 1 w Szczecinie

Jaskra i zaćma – złodzieje wzroku
prof. Wojciech Lubiński

Krótkowzroczność
prof. Damian Czepita

Papierosy a zdrowie człowieka
dr Iwona Witkiewicz

6 marca, godz. 17.00 Aula PUM, ul. Rybacka 1 w Szczecinie

3 kwietnia, godz. 17.00 Aula PUM, ul. Rybacka 1 w Szczecinie

29 maja, godz. 17.00 Aula PUM, ul. Rybacka 1 w Szczecinie

TERMINY I PROGRAM SPOTKAŃ

październik – grudzień 2018

10 października, godz. 17. 00 Aula PUM, ul. Rybacka 1 w Szczecinie

INAUGURACJA
Polska Baza Genetyczna Ofiar Totalitaryzmów – wykładowca – dr hab. n. med. Andrzej Ossowski

7 listopada, godz. 17.00
 Aula PUM, ul. Rybacka 1 w Szczecinie
Serce nie sługa:
Serce – najdoskonalsza pompa ssąco-tłocząca – dr hab. n. med. prof. PUM Małgorzata Peregud-Pogorzelska
Kardiolog czy hydraulik? – prof. dr hab. n. med. Jarosław Gorący
Na szczeblach naukowej kariery – dr Jolanta Lenartowicz

5 grudnia, godz. 17.00 Aula PUM, ul. Rybacka 1 w Szczecinie

Psychiatria - prof. Jerzy Samochowiec
Cukrzyca ciężarnej - prof. Elżbieta Ronin-Walknowska
Historia przeszczepiania tkanek - dr Renata Paliga

15 grudnia test śródroczny


  Lista słuchaczy X edycji Młodzieżowej Akademii Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Szanowni Państwo

Proces rekrutacji został zakończony
O tym, kto zostanie przyjęty do grona słuchaczy zadecyduje wynik testu kwalifikacyjnego, który zostanie przeprowadzony drogą  elektroniczną. 
Aby przystąpić do testu prosimy zalogować się na platformie IV LO
lo4.szczecin.pl/konkursy
login to PESEL wpisany podczas rejestracji
hasło: start
Proszę o wcześniejsze zalogowanie się do systemu, sprawdzenie działania platformy, uzupełnienie profilu oraz poprawę ewentualnych błędów. Jako ćwiczenie proponuję wykonanie próbnego testu.
Test kwalifikacyjny udostępniony zostanie w piątek 28 września o godzinie 20.00 i dostępny będzie tylko przez godzinę.
W razie problemów z zalogowaniem proszę o kontakt w formie elektronicznej  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  nie później niż na godzinę przed rozpoczęciem testu.

W imieniu organizatorów życzę powodzenia
oraz dużo satysfakcji z uczestnictwa w projekcie.

Janusz Olczak


Rozpoczynamy nabór do X edycji MAM PUM. Znalezienie się na liście studentów i otrzymanie Certyfikatu MAM PUM wymaga spełnienia warunków znajdujących się w regulaminie, określonych w Porozumieniu z 19 listopada 2009 roku, podpisanym przez: Rektora PUM, Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Szczecin, Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im Bolesława Prusa w Szczecinie jako koordynatora przedsięwzięcia.

Ewaluacja potwierdza wartość tej formy rozwijania i pogłębiania zainteresowań młodzieży, która w swoich planach życiowych ma studiowanie medycyny i kierunków pokrewnych. Pozwala także na poznanie pracowników naukowych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zapraszamy zatem do podjęcia trudu i ciekawej przygody z Młodzieżową Akademią Medyczną Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w nadchodzącym roku akademickim 2018/2019

Organizatorzy MAM PUM


Szanowni Państwo, 

zapraszamy uczniów klas maturalnych do udziału w kolejnej edycji Młodzieżowej Akademii Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (MAM PUM). 
Celem jedynego tego typu programu w Polsce jest między innymi: 
1. edukacja młodzieży, 
2. poszerzenie programu szkoły ponadgimnazjalnej o informacje dotyczące zdrowia człowieka, wymagane zarówno na maturze, jak i w trakcie studiów na kierunkach medycznych i pokrewnych, 
3. pomoc w podjęciu decyzji w sprawie wyboru kierunku studiów i zawodu, 
4. popularyzacja i poszerzenie wiedzy o zdrowiu wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 
5. informacja i wymiana doświadczeń nt. różnych formach zdobywania wiedzy w poszczególnych szkołach, 
6. umożliwienie młodzieży kontaktów z wybitnymi nauczycielami akademickimi, 
7. próba integracji abiturientów ze środowiskiem akademickim, 
8. pokazanie istoty norm etycznych i moralnych w zawodzie lekarza, pielęgniarki, dietetyka…, 
9. zachęcenie młodzieży do rozpoczęcia studiów i w przyszłości pracy naukowej w PUM, 
10. zachęcenie młodzieży do rozpoczęcia studiów w szczecińskich szkołach wyższych na kierunkach medycznych i pokrewnych, 
11. promocja dorobku naukowego pracowników PUM i Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie - najlepszej szkoły wyższej na Pomorzu Zachodnim, 
12. zachęcenie młodzieży do pracy w Szczecinie.

 

Absolwenci projektu na końcu ostatniego spotkania otrzymają 
1. certyfikat ukończenia MAM PUM, 
2. wpis o uczestniczeniu w projekcie z podaniem numeru certyfikatu ukończenia MAM PUM umieszczony na świadectwie ukończenia liceum, w rubryce osiągnięcia ucznia.

 

Bezpłatne dla uczniów zajęcia prowadzone przez wybitnych naukowców z różnych dziedzin medycyny i zdrowia publicznego organizowane będą w środy, raz w miesiącu, w auli PUM przy ul. Rybackiej 1 w Szczecinie od 10 października 2018 do 30 kwietnia 2019, o godzinie 17.00.

Warunkiem przystąpienia do MAM PUM jest zdanie testu z biologii, fizyki i chemii. 

Egzamin prowadzony drogą elektroniczną odbędzie się 28 września 2018 roku, o godzinie 20.00. 
Informacje na ten temat znajdą Państwo: stronie internetowej 
IV LO w zakładce MAM PUM


 REKRUTACJA

 Zapraszamy uczniów klas trzecich zainteresowanych uczestnictwem w zajęciach MAM PUM do zarejestrowania się w terminie do 26-09-2018r. poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

 Listy zakwalifikowanych opublikowane zostaną 1 października 2018.


   MAM PUM realizowany jest na mocy porozumienia:

 

Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Prezydenta Miasta Szczecin

Kuratora Oświaty w Szczecinie

Dyrektora IV LO w Szczecinie

logo-pum      logo urzad      kurator      logo m