slogan


Aktualności

Rekrutacja 2018

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

do IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. B. Prusa w Szczecinie
na rok szkolny 2018/2019


 Ogłoszenie wyników naboru - 6 lipca (piątek) godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

POTWIERDZENIE WOLI NAUKI

piątek 6 lipca 2018 - od 12.15 - 15.00

pioniedziałek 9 lipca 2018 - od 10.00 - 15.00

wtorek 10 lipca 2018 - od 10.00 - 15.00

Jeśli jesteś na liście przyjętych z pierwszej preferencji i potwierdzasz wolę nauki w IV LO,  przynieś ze sobą:

  • oryginały świadectw,
  • 3 zdjęcia (podpisane),
  • kartę zdrowia,
  • kopertę ze znaczkiem zaadresowaną na adres rodziców/opiekunów ucznia