slogan


Młodzieżowa Akademia Medyczna PUM

 logo urzad

Projekt finansowany z budżetu 
Miasta Szczecin


 

Szanowni Państwo

Proces rekrutacji został zakończony

O tym, kto zostanie przyjęty do grona słuchaczy zadecyduje wynik testu kwalifikacyjnego, który zostanie przeprowadzony drogą  elektroniczną. 
Aby przystąpić do testu prosimy zalogować się na platformie IV LO

lo4.szczecin.pl/konkursy

login to PESEL wpisany podczas rejestracji

hasło: start

Proszę o wcześniejsze zalogowanie się do systemu, sprawdzenie działania platformy, uzupełnienie profilu oraz poprawę ewentualnych błędów. Jako ćwiczenie proponuję wykonanie próbnego testu.

Test kwalifikacyjny udostępniony zostanie w piątek 28 września o godzinie 20.00 i dostępny będzie tylko przez godzinę.

W razie problemów z zalogowaniem proszę o kontakt w formie elektronicznej  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  nie później niż na godzinę przed rozpoczęciem testu.

W imieniu organizatorów życzę powodzenia
oraz dużo satysfakcji z uczestnictwa w projekcie.

Janusz Olczak


 

Rozpoczynamy nabór do X edycji MAM PUM. Znalezienie się na liście studentów i otrzymanie Certyfikatu MAM PUM wymaga spełnienia warunków znajdujących się w regulaminie, określonych w Porozumieniu z 19 listopada 2009 roku, podpisanym przez: Rektora PUM, Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Szczecin, Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im Bolesława Prusa w Szczecinie jako koordynatora przedsięwzięcia.

Ewaluacja potwierdza wartość tej formy rozwijania i pogłębiania zainteresowań młodzieży, która w swoich planach życiowych ma studiowanie medycyny i kierunków pokrewnych. Pozwala także na poznanie pracowników naukowych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zapraszamy zatem do podjęcia trudu i ciekawej przygody z Młodzieżową Akademią Medyczną Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w nadchodzącym roku akademickim 2018/2019

Organizatorzy MAM PUM


Szanowni Państwo, 
zapraszamy uczniów klas maturalnych do udziału w kolejnej edycji Młodzieżowej Akademii Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (MAM PUM). 
Celem jedynego tego typu programu w Polsce jest między innymi: 
1. edukacja młodzieży, 
2. poszerzenie programu szkoły ponadgimnazjalnej o informacje dotyczące zdrowia człowieka, wymagane zarówno na maturze, jak i w trakcie studiów na kierunkach medycznych i pokrewnych, 
3. pomoc w podjęciu decyzji w sprawie wyboru kierunku studiów i zawodu, 
4. popularyzacja i poszerzenie wiedzy o zdrowiu wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 
5. informacja i wymiana doświadczeń nt. różnych formach zdobywania wiedzy w poszczególnych szkołach, 
6. umożliwienie młodzieży kontaktów z wybitnymi nauczycielami akademickimi, 
7. próba integracji abiturientów ze środowiskiem akademickim, 
8. pokazanie istoty norm etycznych i moralnych w zawodzie lekarza, pielęgniarki, dietetyka…, 
9. zachęcenie młodzieży do rozpoczęcia studiów i w przyszłości pracy naukowej w PUM, 
10. zachęcenie młodzieży do rozpoczęcia studiów w szczecińskich szkołach wyższych na kierunkach medycznych i pokrewnych, 
11. promocja dorobku naukowego pracowników PUM i Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie - najlepszej szkoły wyższej na Pomorzu Zachodnim, 
12. zachęcenie młodzieży do pracy w Szczecinie.

Absolwenci projektu na końcu ostatniego spotkania otrzymają 
1. certyfikat ukończenia MAM PUM, 
2. wpis o uczestniczeniu w projekcie z podaniem numeru certyfikatu ukończenia MAM PUM umieszczony na świadectwie ukończenia liceum, w rubryce osiągnięcia ucznia.

Bezpłatne dla uczniów zajęcia prowadzone przez wybitnych naukowców z różnych dziedzin medycyny i zdrowia publicznego organizowane będą w środy, raz w miesiącu, w auli PUM przy ul. Rybackiej 1 w Szczecinie od 10 października 2018 do 30 kwietnia 2019, o godzinie 17.00.

Warunkiem przystąpienia do MAM PUM jest zdanie testu z biologii  i chemii. 
Egzamin prowadzony drogą elektroniczną odbędzie się 28 września 2018 roku, o godzinie 20.00. 
Informacje na ten temat znajdą Państwo: stronie internetowej 
IV LO w zakładce MAM PUM


REKRUTACJA

Zapraszamy uczniów klas trzecich zainteresowanych uczestnictwem w zajęciach MAM PUM do zarejestrowania się w terminie do 26-09-2018r. poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Listy zakwalifikowanych opublikowane zostaną 1 października 2018


MAM PUM realizowany jest na mocy porozumienia:
Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Prezydenta Miasta Szczecin
Kuratora Oświaty w Szczecinie
Dyrektora IV LO w Szczecinie
logo-pum      logo urzad      kurator      logo m