slogan


Młodzieżowa Akademia Medyczna PUM

logo urzad
Projekt finansowany z budżetu 
Miasta Szczecin


TEMATY WYKŁADÓW I TERMINY SPOTKAŃ 

Zajęcia odbywać się będą w budynku Rektoratu PUM, ul. Rybacka 1

Semestr II

MAM PUM – 31 maja 2017

ZAKAŻENIE HIV  – MEDYCYNA OPARTA NA FAKTACH (EBM)

Wykład wygłosi 

dr Magdalena Leszczyszyn-Pynka

 

 

TEST KOŃCOWY

odbędzie się 12 kwietnia 2017 r o godz. 20.00

dostępny będzie po zalogowaniu

TEST KOŃCOWY

 

MAM PUM – 6 kwietnia 2017

 

NOWOTWORY ZAPISANE W GENACH

Wykłady wygłoszą następujący pracownicy
Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych PUM  w Szczecinie

1. prof. dr hab. Jacek Gronwald
2.prof. dr hab. Tadeusz Dębniak
3.prof. dr hab. Cezary Cybulski

 


MAM PUM
2 marca 2017

Wykład wygłosi prof. Maria Siemionow – światowej sławy ortopeda, mikrochirurg i transplantolog

Pani Profesor pełni obecnie funkcję dyrektora Mikrochirurgii Doświadczalnej Uniwersytetu Illinois w Chicago. W grudniu 2008 roku zespół kierowany przez Panią Profesor dokonał pierwszego w Stanach Zjednoczonych udanego przeszczepienia twarzy.


MAM PUM – spotkanie 2 lutego 2017, godz. 17.00

aula przy ul. Rybackiej

LEKARSKIE RODY

1. prof. dr hab. n. med. Seweryn Wiechowski – Szczecińska kardiochirurgia
2. dr hab. n. med. Anna Wiechowska-Kozłowska – Endosonografia
3. dr n. med. Kosma Kozłowski – Chirurgia żył
4. dr n. med. Małgorzata Wiechowska – Implantologia
5. dr Łukasz Kozłowski (rezydent urologii)
6. dr Katarzyna Petriczko (stażystka – gastrologia) 
7. dr Jan Petriczko (stażysta – chirurgia plastyczna)


Semestr I

6 Października 2016  godz. 17.00    Zdrowie matki i dziecka

prof. Zbigniew Celewicz
Opieka nad matką i dzieckiem – zdrowie od połogu do porodu

prof. Jacek Rudnicki
Neonatolog – pierwszy lekarz człowieka

3 Listopada 2016 godz. 17.00    Problemy zdrowotne wywołane rozwojem cywilizacyjnym

prof. PUM Andrzej Brodkiewicz
Nadciśnienie tętnicze

prof. Lilianna Majkowska
Cukrzyca

prof. Jerzy Samochowiec
Zdrowie psychiczne

prof. Andrzej Potemkowski
Zdrowie Seniora                      

1 Grudnia 2016 godz. 17.00    Milowe kroki w medycynie – poczet rektorów PUM

prof. Seweryn Wiechowski

O sercu, czyli najdoskonalszej pompie ssąco-tłoczącej

prof. Wenancjusz Domagała
O słynnym patomorfologu, który nie udawał Greka

prof. Przemysław Nowacki
O tajemniczej podróży w głąb układu nerwowego

prof. Andrzej Ciechanowicz
O prekursorze genetyki, który spędzał czas w ogrodzie

prof. Bogusław Machaliński
O komórkach macierzystych, które mogą przedłużyć nasze życie

5 Stycznia 2017 godz. 17.00    Zdrowie w zębach zapisane

dr n. med. Małgorzata Tomasik
Jak wygląda bruksizm?

dr n. med. Joanna Janiszewska-Olszowska
Ortodoncja – mariaż fizyki z biologią.

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Dembowska
Recesje dziąsła w aspekcie estetyczno-klinicznym.

dr hab. n. med. Alicja Nowicka
Miazga zęba jako bariera ochronna organizmu.

dr n. med. Anna Jarząbek
Urazy zębów u dzieci – wybrane przypadki.

dr n. med. Grzegorz Trybek
Chirurgia w służbie stomatologii.

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Grocholewicz
Trzeci komplet zębów.

 


 

 Test śródroczny

 

Rozpocznie się 9 grudnia 2016r

 

o godz. 20.00

 

dostępny będzie po zalogowaniu

 

Test śródroczny

 


 Lista słuchaczy zakwalifikowanych do

VIII Edycji Młodzieżowej Akademii Medycznej
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego


Szanowni Państwo, 
zapraszamy uczniów klas maturalnych do udziału w kolejnej edycji Młodzieżowej Akademii Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (MAM PUM). 

Celem jedynego tego typu programu w Polsce jest między innymi: 
1. edukacja młodzieży, 
2. poszerzenie programu szkoły ponadgimnazjalnej o informacje dotyczące zdrowia człowieka, wymagane zarówno na maturze, jak i w trakcie studiów na kierunkach medycznych i pokrewnych, 
3. pomoc w podjęciu decyzji w sprawie wyboru kierunku studiów i zawodu, 
4. popularyzacja i poszerzenie wiedzy o zdrowiu wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 
5. informacja i wymiana doświadczeń nt. różnych formach zdobywania wiedzy w poszczególnych szkołach, 
6. umożliwienie młodzieży kontaktów z wybitnymi nauczycielami akademickimi, 
7. próba integracji abiturientów ze środowiskiem akademickim, 
8. pokazanie istoty norm etycznych i moralnych w zawodzie lekarza, pielęgniarki, dietetyka…, 
9. zachęcenie młodzieży do rozpoczęcia studiów i w przyszłości pracy naukowej w PUM, 
10. zachęcenie młodzieży do rozpoczęcia studiów w szczecińskich szkołach wyższych na kierunkach medycznych i pokrewnych, 
11. promocja dorobku naukowego pracowników PUM i Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie - najlepszej szkoły wyższej na Pomorzu Zachodnim, 
12. zachęcenie młodzieży do pracy w Szczecinie.

Absolwenci projektu na końcu ostatniego spotkania otrzymają 
1. certyfikat ukończenia MAM PUM, 
2. wpis 
o uczestniczeniu w projekcie z podaniem numeru certyfikatu ukończenia MAM PUM umieszczony na świadectwie ukończenia liceum, w rubryce osiągnięcia ucznia.

Bezpłatne dla uczniów zajęcia prowadzone przez wybitnych naukowców z różnych dziedzin medycyny i zdrowia publicznego organizowane będą w każdy pierwszy czwartek miesiąca, w auli PUM przy ul. Rybackiej 1 w Szczecinie od 6 października 2016 do 30 kwietnia 2017, o godzinie 17.00.

Warunkiem przystąpienia do MAM PUM jest zdanie testu z biologii, fizyki i chemii. 
Egzamin prowadzony drogą elektroniczną odbędzie się 30 września 2016 roku, o godzinie 20.00. 
Informacje na ten temat znajdą Państwo: stronie internetowej IV LO w zakładce MAM PUM


 

 Rozpoczynamy nabór do VIII edycji MAM PUM. Znalezienie się na liście studentów i otrzymanie Certyfikatu MAM PUM wymaga spełnienia warunków znajdujących się w regulaminie, określonych w Porozumieniu z 19 listopada 2009 roku, podpisanym przez: Rektora PUM, Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Szczecin, Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im Bolesława Prusa w Szczecinie jako koordynatora przedsięwzięcia.

Ewaluacja potwierdza wartość tej formy rozwijania i pogłębiania zainteresowań młodzieży, która w swoich planach życiowych ma studiowanie medycyny i kierunków pokrewnych. Pozwala także na poznanie pracowników naukowych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zapraszamy zatem do podjęcia trudu i ciekawej przygody z Młodzieżową Akademią Medyczną Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w nadchodzącym roku akademickim 2016/2017.

Organizatorzy MAM PUM

 


REKRUTACJA

Zapraszamy uczniów klas trzecich zainteresowanych uczestnictwem w zajęciach MAM PUM do zarejestrowania się w terminie do 23-09-2016r. poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.


 

MAM PUM realizowany jest na mocy porozumienia:

Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Prezydenta Miasta Szczecin

Kuratora Oświaty w Szczecinie

Dyrektora IV LO w Szczecinie

logo-pum  logo urzad  kurator  logo m