slogan


Młodzieżowa Akademia Medyczna PUM

 logo urzad

Projekt finansowany z budżetu 
Miasta Szczecin


 Szanowni Państwo, 
zapraszamy uczniów klas maturalnych do udziału w kolejnej IX Edycji Młodzieżowej Akademii Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (MAM PUM). 

Celem jedynego tego typu programu w Polsce jest między innymi: 
1. edukacja młodzieży, 
2. poszerzenie programu szkoły ponadgimnazjalnej o informacje dotyczące zdrowia człowieka, wymagane zarówno na maturze, jak i w trakcie studiów na kierunkach medycznych i pokrewnych, 
3. pomoc w podjęciu decyzji w sprawie wyboru kierunku studiów i zawodu, 
4. popularyzacja i poszerzenie wiedzy o zdrowiu wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 
5. informacja i wymiana doświadczeń nt. różnych formach zdobywania wiedzy w poszczególnych szkołach, 
6. umożliwienie młodzieży kontaktów z wybitnymi nauczycielami akademickimi, 
7. próba integracji abiturientów ze środowiskiem akademickim, 
8. pokazanie istoty norm etycznych i moralnych w zawodzie lekarza, pielęgniarki, dietetyka…, 
9. zachęcenie młodzieży do rozpoczęcia studiów i w przyszłości pracy naukowej w PUM, 
10. zachęcenie młodzieży do rozpoczęcia studiów w szczecińskich szkołach wyższych na kierunkach medycznych i pokrewnych, 
11. promocja dorobku naukowego pracowników PUM i Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie - najlepszej szkoły wyższej na Pomorzu Zachodnim, 
12. zachęcenie młodzieży do pracy w Szczecinie.

Absolwenci projektu na końcu ostatniego spotkania otrzymają 

1. certyfikat ukończenia MAM PUM, 
2. wpis o uczestniczeniu w projekcie z podaniem numeru certyfikatu ukończenia MAM PUM umieszczony na świadectwie ukończenia liceum, w rubryce osiągnięcia ucznia.

Bezpłatne dla uczniów zajęcia prowadzone przez wybitnych naukowców z różnych dziedzin medycyny i zdrowia publicznego organizowane będą w auli PUM przy ul. Rybackiej 1
w Szczecinie, w następujących terminach:

  • 13 października 2017  (piątek), godz. 17.00 – inauguracja
  • 10 listopada 2017  (piątek), godz. 17.00
  • 6 grudnia 2017 (środa), godz. 17.30  10 stycznia 2018 (środa) godz. 17.30 
  • 7 lutego 2018 (środa), godz. 17.00 
  • 7 marca 2018 (środa), godz. 17.00
  • 4 kwietnia 2018 (środa), godz. 17.00
  • 6 czerwca 2018 (środa), godz. 17.00 – zakończenie

Warunkiem przystąpienia do MAM PUM jest zdanie testu z biologii, fizyki i chemii. 

Egzamin prowadzony drogą elektroniczną odbędzie się 30 września 2017 roku, o godzinie 20.00. 


 Rozpoczynamy nabór do IX edycji MAM PUM. Znalezienie się na liście studentów i otrzymanie Certyfikatu MAM PUM wymaga spełnienia warunków znajdujących się w regulaminie, określonych w Porozumieniu z 19 listopada 2009 roku, podpisanym przez: Rektora PUM, Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Szczecin, Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im Bolesława Prusa w Szczecinie jako koordynatora przedsięwzięcia.

Ewaluacja potwierdza wartość tej formy rozwijania i pogłębiania zainteresowań młodzieży, która w swoich planach życiowych ma studiowanie medycyny i kierunków pokrewnych. Pozwala także na poznanie pracowników naukowych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zapraszamy zatem do podjęcia trudu i ciekawej przygody z Młodzieżową Akademią Medyczną Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w nadchodzącym roku akademickim 2017/2018.

Organizatorzy MAM PUM


REKRUTACJA

Zapraszamy uczniów klas trzecich zainteresowanych uczestnictwem w zajęciach MAM PUM do zarejestrowania się w terminie do 26-09-2017r. poprzez wypełnienie
formularza rejestracyjnego.


Projekt MAM PUM realizowany jest na mocy porozumienia:

Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Prezydenta Miasta Szczecin

Kuratora Oświaty w Szczecinie

Dyrektora IV LO w Szczecinie

logo-pum  logo urzad  kurator  logo m