slogan


Aktualności

MAM PUM X Edycja

 logo urzad

Projekt finansowany z budżetu 
Miasta Szczecin


TERMINY I PROGRAM SPOTKAŃ 

styczeń – maj 2019

9 stycznia, godz. 17.00 Aula PUM, ul. Rybacka 1 w Szczecinie

Genetyka
Postępy w diagnostyce i leczeniu dziedzicznego raka piersi i jajnika
prof. dr hab. n. med. Jacek Gronwald 

Identyfikacja nowych genów związanych z dziedziczną predyspozycją do nowotworów
prof. dr hab. n. med. Cezary Cybulski

Próby kliniczne leczenia raków u nosicielek mutacji BRCA1
dr hab. n. med. Tomasz Huzarski 

13 lutego, godz. 17.00 Aula PUM, ul. Rybacka 1 w Szczecinie

Jaskra i zaćma – złodzieje wzroku

prof. Wojciech Lubiński

Krótkowzroczność
prof. Damian Czepita

Papierosy a zdrowie człowieka
dr Iwona Witkiewicz

6 marca, godz. 17.00 Aula PUM, ul. Rybacka 1 w Szczecinie

Stomatologia, anatomia i medycyna środowiskowa

Budowa i fizjologia układu oddechowego
dr n. med. Ewa Tomasik

Chrapanie = niezdrowe spanie
dr n. med Małgorzata Tomasik

Wpływ smogu na zdrowie człowieka
dr n. o zdr. Jolanta Lenartowicz

3 kwietnia, godz. 17.00 Aula PUM, ul. Rybacka 1 w Szczecinie

Czy należy się bać powiększonych węzłów chłonnych?
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski

Uzależnienia XXI wieku
Prof. dr hab. n. zdr. Anna Grzywacz

Terapeutyczne znaczenie komunikacji niewerbalnej
Prof. dr hab. n. med. Jacek Rudnicki

12 kwietnia test końcowy godz. 20.00

29 maja, godz. 17.00 Aula PUM, ul. Rybacka 1 w Szczecinie

Dlaczego ważna dla człowieka jest wiedza nt. bezpiecznego seksu?
prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski

 

TERMINY I PROGRAM SPOTKAŃ

październik – grudzień 2018

10 października, godz. 17. 00 Aula PUM, ul. Rybacka 1 w Szczecinie

INAUGURACJA
Polska Baza Genetyczna Ofiar Totalitaryzmów – wykładowca – dr hab. n. med. Andrzej Ossowski

7 listopada, godz. 17.00
 Aula PUM, ul. Rybacka 1 w Szczecinie
Serce nie sługa:
Serce – najdoskonalsza pompa ssąco-tłocząca – dr hab. n. med. prof. PUM Małgorzata Peregud-Pogorzelska
Kardiolog czy hydraulik? – prof. dr hab. n. med. Jarosław Gorący
Na szczeblach naukowej kariery – dr Jolanta Lenartowicz

5 grudnia, godz. 17.00 Aula PUM, ul. Rybacka 1 w Szczecinie

Psychiatria - prof. Jerzy Samochowiec
Cukrzyca ciężarnej - prof. Elżbieta Ronin-Walknowska
Historia przeszczepiania tkanek - dr Renata Paliga

15 grudnia test śródroczny

22 lutego o godz. 20.00 udostępniony zostanie test śródroczny dla słuchaczy, którzy z przyczyn technicznych nie podeszli do testu w pierwszym terminie

12 kwietnia test końcowy


  Lista słuchaczy X edycji Młodzieżowej Akademii Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Szanowni Państwo

Proces rekrutacji został zakończony
O tym, kto zostanie przyjęty do grona słuchaczy zadecyduje wynik testu kwalifikacyjnego, który zostanie przeprowadzony drogą  elektroniczną. 
Aby przystąpić do testu prosimy zalogować się na platformie IV LO
lo4.szczecin.pl/konkursy
login to PESEL wpisany podczas rejestracji
hasło: start
Proszę o wcześniejsze zalogowanie się do systemu, sprawdzenie działania platformy, uzupełnienie profilu oraz poprawę ewentualnych błędów. Jako ćwiczenie proponuję wykonanie próbnego testu.
Test kwalifikacyjny udostępniony zostanie w piątek 28 września o godzinie 20.00 i dostępny będzie tylko przez godzinę.
W razie problemów z zalogowaniem proszę o kontakt w formie elektronicznej  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  nie później niż na godzinę przed rozpoczęciem testu.

W imieniu organizatorów życzę powodzenia
oraz dużo satysfakcji z uczestnictwa w projekcie.

Janusz Olczak


Rozpoczynamy nabór do X edycji MAM PUM. Znalezienie się na liście studentów i otrzymanie Certyfikatu MAM PUM wymaga spełnienia warunków znajdujących się w regulaminie, określonych w Porozumieniu z 19 listopada 2009 roku, podpisanym przez: Rektora PUM, Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Szczecin, Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im Bolesława Prusa w Szczecinie jako koordynatora przedsięwzięcia.

Ewaluacja potwierdza wartość tej formy rozwijania i pogłębiania zainteresowań młodzieży, która w swoich planach życiowych ma studiowanie medycyny i kierunków pokrewnych. Pozwala także na poznanie pracowników naukowych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zapraszamy zatem do podjęcia trudu i ciekawej przygody z Młodzieżową Akademią Medyczną Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w nadchodzącym roku akademickim 2018/2019

Organizatorzy MAM PUM


Szanowni Państwo, 

zapraszamy uczniów klas maturalnych do udziału w kolejnej edycji Młodzieżowej Akademii Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (MAM PUM). 
Celem jedynego tego typu programu w Polsce jest między innymi: 
1. edukacja młodzieży, 
2. poszerzenie programu szkoły ponadgimnazjalnej o informacje dotyczące zdrowia człowieka, wymagane zarówno na maturze, jak i w trakcie studiów na kierunkach medycznych i pokrewnych, 
3. pomoc w podjęciu decyzji w sprawie wyboru kierunku studiów i zawodu, 
4. popularyzacja i poszerzenie wiedzy o zdrowiu wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 
5. informacja i wymiana doświadczeń nt. różnych formach zdobywania wiedzy w poszczególnych szkołach, 
6. umożliwienie młodzieży kontaktów z wybitnymi nauczycielami akademickimi, 
7. próba integracji abiturientów ze środowiskiem akademickim, 
8. pokazanie istoty norm etycznych i moralnych w zawodzie lekarza, pielęgniarki, dietetyka…, 
9. zachęcenie młodzieży do rozpoczęcia studiów i w przyszłości pracy naukowej w PUM, 
10. zachęcenie młodzieży do rozpoczęcia studiów w szczecińskich szkołach wyższych na kierunkach medycznych i pokrewnych, 
11. promocja dorobku naukowego pracowników PUM i Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie - najlepszej szkoły wyższej na Pomorzu Zachodnim, 
12. zachęcenie młodzieży do pracy w Szczecinie.

 

Absolwenci projektu na końcu ostatniego spotkania otrzymają 
1. certyfikat ukończenia MAM PUM, 
2. wpis o uczestniczeniu w projekcie z podaniem numeru certyfikatu ukończenia MAM PUM umieszczony na świadectwie ukończenia liceum, w rubryce osiągnięcia ucznia.

 

Bezpłatne dla uczniów zajęcia prowadzone przez wybitnych naukowców z różnych dziedzin medycyny i zdrowia publicznego organizowane będą w środy, raz w miesiącu, w auli PUM przy ul. Rybackiej 1 w Szczecinie od 10 października 2018 do 30 kwietnia 2019, o godzinie 17.00.

Warunkiem przystąpienia do MAM PUM jest zdanie testu z biologii, fizyki i chemii. 

Egzamin prowadzony drogą elektroniczną odbędzie się 28 września 2018 roku, o godzinie 20.00. 
Informacje na ten temat znajdą Państwo: stronie internetowej 
IV LO w zakładce MAM PUM


 REKRUTACJA

 Zapraszamy uczniów klas trzecich zainteresowanych uczestnictwem w zajęciach MAM PUM do zarejestrowania się w terminie do 26-09-2018r. poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

 Listy zakwalifikowanych opublikowane zostaną 1 października 2018.


   MAM PUM realizowany jest na mocy porozumienia:

 

Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Prezydenta Miasta Szczecin

Kuratora Oświaty w Szczecinie

Dyrektora IV LO w Szczecinie

logo-pum      logo urzad      kurator      logo m