slogan


Aktualności

Ranking Perspektyw

2018-brazowe-liceum-perspektywy
W ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY
IV Liceum Ogólnokształcące zdobyło tytuł „Brązowej Szkoły 2018”.
Wśród Szczecińskich liceów znajdujemy się na 7 miejscu. Nasz sukces to niewątpliwie zasługa współpracy grona pedagogicznego z ambitnymi uczniami.