slogan


Aktualności

Rekrutacja 2019

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

do IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. B. Prusa w Szczecinie
na rok szkolny 2019/2020


Harmonogram pracy komisji rekrutacyjnej 

data

godz.

 

21 czerwca 2019 (piątek)

10.00 – 15.00

Przyjmowanie kopii świadectw i kopii zaświadczeń egzaminów (gimnazjalnego i ośmioklasisty)

24 czerwca 2019 (poniedziałek)

10.00 – 15.00

j.w

25 czerwca 2019 (wtorek)

10.00 – 15.00

j.w

05 lipca 2019r( piątek)

12.00

komisja rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

05 lipca 2019 (piątek)

12.00 – 15.00

Potwierdzenie woli nauki poprzez złożenie: 

  • oryginałów świadectw i zaświadczeń o egzaminach,
  • 3 zdjęć podpisanych na odwrocie,
  • koperty ze znaczkiem zaadresowanej do rodziców/opiekunów
  • karty zdrowia.

08 lipca 2019 (poniedziałek)

10.00 – 15.00

j.w.

09 lipca 2019 (wtorek)

10.00 – 15.00

j.w.

10 lipca 2019 (środa)

10.00 – 15.00

j.w.

12 lipca 2019 (piątek)

12.00

komisja rekrutacyjna ogłasza listę uczniów przyjętych do IVLO