slogan


Aktualności

Matura 2018

Szanowni MATURZYŚCI

Po odbiór świadectw maturalnych możecie zgłaszać się osobiście.

Data wydawania świadectw maturalnych:

3 lipca 2018 r. ( wtorek )

Absolwenci z klasy 3 b Godz. 11.00 – 12.30

Absolwenci z klasy 3 c Godz. 12.30 – 14.00

Absolwenci z klasy 3 d Godz. 14.00 – 15.30

Absolwenci lat poprzednich Godz. 15.30 – 16.00

Odbiór świadectwa maturzyści potwierdzają własnoręcznym podpisem w dokumentacji szkoły. Jeśli nie mogą tego zrobić osobiście, powinni pisemnie upoważnić do odbioru świadectwa inne pełnoletnie osoby, które zgłoszą się z upoważnieniem i dokumentem tożsamości w godzinach pracy sekretariatu szkoły. 

Loginy i hasła dostępu do serwisu internetowego OKE można odebrać osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach od 9.00 do 14.00.