slogan


Aktualności

Egzaminy poprawkowe

Terminy egzaminów poprawkowych dla uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego

23 sierpnia 2022
Biologia – egzamin pisemny, godz. 9.00; egzamin ustny, godz. 11.00
Chemia - egzamin pisemny, godz. 9.00; egzamin ustny, godz. 11.00
Fizyka - egzamin pisemny, godz. 9.00; egzamin ustny, godz. 11.00

24 sierpnia 2022
Matematyka - egzamin pisemny, godz. 9.00
Matematyka - egzamin ustny, godz. 11.00 (klasa III A)

25 sierpnia 2022
Matematyka - egzamin ustny, godz. 9.00