slogan


Aktualności

Integracja klas pierwszych

Wyjazdy integracyjne to najskuteczniejszy sposób wstępnego zapoznania się z uczniami.

moryn1

Warsztaty prowadzone od lat przez Pana Jurka Ułasiuka pozwalają na zaobserwowanie zachowań uczniów w różnych sytuacjach.

moryn3

Wychowawcy zdobywają bezcenną wiedzę o przyszłych wychowankach. Mają okazję, aby zobaczyć ich we wspólnym działaniu, grach sportowych i podczas zabawy takiej jak np. taniec Belgijka. Jest czas na rozmowy, zawarcie pierwszych nieśmiałych przyjaźni. Czas, który biegnie bardzo szybko zweryfikuje wiele rzeczy, ale wspomnienie wyjazdu integracyjnego nieść będą uczniowie ze sobą bardzo długo.

moryn2

moryn4

moryn5

moryn6

moryn7