slogan


Aktualności

MAM PUM XI Edycja

 logo urzad

Projekt finansowany z budżetu 
Miasta Szczecin


TERMINY I PROGRAM SPOTKAŃ – styczeń–czerwiec 2020


3 czerwca, godz. 17. 00 Aula PUM,
Zajęcia po zalogowaniu na platformie (dostepne od 3 do 6 czerwca)
logowanie poprzez konto Gość (bez hasła)

MEDYCYNA SPORTOWA

prof. dr hab. n. med.Kazimierz Ciechanowski

Wręczenie certyfikatów 
(ze względu na obecną sytuację i brak możliwości spotkania - certyfikaty zostaną przesłane do szkół macierzystych)


 

 8 kwietnia 2020  - Test (godz 20.00 - platforma)

1 kwietnia, godz. 17. 00 Platforma edukacyjna po zalogowaniu

KARDIOLOGIA

dr hab. n. med. prof. PUM Małgorzata Peregud-Pogorzelska
dr hab. n. med. prof. PUM Jarosław Gorący


 

4 marca, godz. 17. 00 Aula PUM, ul. Rybacka 1 w Szczecinie

CHOROBY ZAKAŹNE

prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski
dr n. med. Magdalena Leszczyszyn-Pynka
dr n. med. Jolanta Nieścigorska-Olsen
dr n. med. Magdalena Witak-Jędra


 

5 lutego, godz. 17. 00 Aula PUM, ul. Rybacka 1 w Szczecinie

GENETYKA

prof  Jan Lubiński
prof Cezary Cybulski
dr hab Tomasz Huzarski


 

8 stycznia, godz. 17. 00 Aula PUM, ul. Rybacka 1 w Szczecinie

Anatomia człowieka podstawą nauk medycznych
dr Ewa Tomasik

Znaczenie mikrobiomu jamy ustnej w patogenezie chorób ogólnoustrojowych
dr Joanna Jursa - Kulesza

Mimika twarzy czyli jak nas zdradzają mięśnie wyrazowe
dr Małgorzata Tomasik

8 kwietnia 2020  - Test (godz 20.00 - platforma)

7 grudnia 2019   - Test (test śródroczny)

 


 

TERMINY I PROGRAM SPOTKAŃ – październik–grudzień 2019


 


4 grudnia, godz. 17. 00 
Aula PUM, ul. Rybacka 1 w Szczecinie

 

Fałszywi prorocy. Kilka słów o (nie)uczciwości w nauce
prof. dr n. med. Andrzej Ciechanowicz

 

Nowoprojektowane środki psychoaktywne w praktyce toksykologa
dr Tomasz Janus

 

6 listopada, godz. 17. 00 Aula PUM, ul. Rybacka 1 w Szczecinie

Transplantologia
prof. Tomasz Grodzki

Jestem tym, co jem?
prof. Ewa Stachowska – dietetyka

Jestem tym, czym oddycham?
dr Jolanta Lenartowicz – medycyna środowiskowa

 

9 października, godz. 17. 00 Aula PUM, ul. Rybacka 1 w Szczecinie

INAUGURACJA

Zmiana stylu życia, jako terapia wspomagająca w leczeniu nie tylko chorób psychicznych 
prof. Jerzy Samochowiec – psychiatra

Kaszel – objaw multidyscyplinarny
dr Iwona Witkiewicz – pulmonolog


 

Szanowni Państwo, 

zapraszamy uczniów klas maturalnych do udziału w kolejnej edycji Młodzieżowej Akademii Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (MAM PUM). 
Celem jedynego tego typu programu w Polsce jest między innymi: 
1. edukacja młodzieży, 
2. poszerzenie programu szkoły ponadgimnazjalnej o informacje dotyczące zdrowia człowieka, wymagane zarówno na maturze, jak i w trakcie studiów na kierunkach medycznych i pokrewnych, 
3. pomoc w podjęciu decyzji w sprawie wyboru kierunku studiów i zawodu, 
4. popularyzacja i poszerzenie wiedzy o zdrowiu wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 
5. informacja i wymiana doświadczeń nt. różnych formach zdobywania wiedzy w poszczególnych szkołach, 
6. umożliwienie młodzieży kontaktów z wybitnymi nauczycielami akademickimi, 
7. próba integracji abiturientów ze środowiskiem akademickim, 
8. pokazanie istoty norm etycznych i moralnych w zawodzie lekarza, pielęgniarki, dietetyka…, 
9. zachęcenie młodzieży do rozpoczęcia studiów i w przyszłości pracy naukowej w PUM, 
10. zachęcenie młodzieży do rozpoczęcia studiów w szczecińskich szkołach wyższych na kierunkach medycznych i pokrewnych, 
11. promocja dorobku naukowego pracowników PUM i Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie - najlepszej szkoły wyższej na Pomorzu Zachodnim, 
12. zachęcenie młodzieży do pracy w Szczecinie.

 

Absolwenci projektu na końcu ostatniego spotkania otrzymają 
1. certyfikat ukończenia MAM PUM, 
2. wpis o uczestniczeniu w projekcie z podaniem numeru certyfikatu ukończenia MAM PUM umieszczony na świadectwie ukończenia liceum, w rubryce osiągnięcia ucznia.

 

Bezpłatne dla uczniów zajęcia prowadzone przez wybitnych naukowców z różnych dziedzin medycyny i zdrowia publicznego organizowane będą w środy, raz w miesiącu, w auli PUM przy ul. Rybackiej 1 w Szczecinie od 9 października 2019 do 1 kwietnia 2020, o godzinie 17.00.

Warunkiem przystąpienia do MAM PUM jest zdanie testu z biologii, fizyki i chemii. 

Egzamin prowadzony drogą elektroniczną odbędzie się 27 września 2019 roku, o godzinie 20.00. 
Informacje na ten temat znajdą Państwo: stronie internetowej 
IV LO w zakładce MAM PUM


 REKRUTACJA

 Zapraszamy uczniów klas trzecich zainteresowanych uczestnictwem w zajęciach MAM PUM do zarejestrowania się w terminie do 26-09-2019r. poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

 Listy zakwalifikowanych opublikowane zostaną 2 października 2019.


   MAM PUM realizowany jest na mocy porozumienia:

 

Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Prezydenta Miasta Szczecin

Kuratora Oświaty w Szczecinie

Dyrektora IV LO w Szczecinie

logo-pum      logo urzad      kurator      logo m 


Regulamin XI Edycji Młodzieżowej Akademii Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Lista słuchaczy XI edycji Młodzieżowej Akademii Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie