slogan


Aktualności

Rekrutacja 2020

Szanowni Państwo

W środę 12 sierpnia 2020 r. o godz. 12.00 w holu szkoły zostały wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych IV LO w Szczecinie.

Mogą Państwo bezpiecznie sprawdzić wynik rekrutacji w systemie Nabór posługując się swoim danymi logowania (z trzeciej strony wydruku wniosku o przyjęcie).

Od czwartku, 13 sierpnia 2020 do wtorku 18 sierpnia 2020, w godzinach od 9.00 do 15.00 kandydaci umieszczeni na liście kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki w IV liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Szczecinie poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. 
Bardzo proszę, by wraz z tymi dokumentami dostarczyć również:

 • oryginał wniosku o przyjęcie do szkoły (którego skan umieszczali Państwo w systemie nabór);
 • trzy aktualne fotografie kandydata (z wpisanymi na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz klasą do której dostał się kandydat).

19 sierpnia 2020 r. (środa) o godz. 12.00 – na podstawie złożonych oryginałów komisja rekrutacyjna ogłasza listy przyjętych do klas pierwszych oraz listy nieprzyjętych na rok szkolny 2020/2021 do IV Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Szczecinie.

Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego
im. B. Prusa w Szczecinie


Kandydatko, kandydacie!
Zastanawiasz się, którą szkołę wybrać?

10 powodów dla których warto przyjść do "Czwórki"

"Czwórka" to szkoła:

 1. przygotowująca do samodzielności i życia w społeczeństwie
 2. kameralna, wspierająca rozwój emocjonalny i niosąca pomoc w trudnych sytuacjach
 3. z ponad siedemdziesięcioletnią tradycją
 4. ze zdawalnością matury na poziomie 100%
 5. ludzi, którzy są dla siebie życzliwi i uczynni niezależnie od numeru pesel
 6. z wyjątkową atmosferą, którą tworzą ambitni, twórczy, realizujący różnorakie zainteresowania uczniowie, wspierający rodzice, zarażający pasją nauczyciele oraz pomocni pracownicy administracji i obsługi
 7. z bogatą ofertą języków obcych: angielski, niemiecki, francuski, łacina, których znajomość można praktycznie sprawdzić uczestnicząc w międzynarodowych projektach
 8. świetnie skomunikowana z lewobrzeżem, prawobrzeżem, gminą Dobra i Kołbaskowem, posiadająca bezpieczny, monitorowany parking rowerowy
 9. wyposażona we wszystko, co niezbędne: szafki uczniowskie, schludne toalety, bibliotekę, czytelnię, piękny ogród, uniwersalne nowoczesne boisko, siłownię stałą i siłownię na powietrzu, stoły do ping ponga, nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny we wszystkich salach
 10. integrująca nowych uczniów już w pierwszym tygodniu nauki

Nasze motto to słowa patrona szkoły Bolesława Prusa

Świat należy do tych, którzy go biorą

 

Profil kształcenia

Przedmioty w zakresie rozszerzonym

Języki obce

Przedmioty punktowane

matematyczno - fizyczna

matematyka,

fizyka,

język angielski,

angielski,

niemiecki

język polski, matematyka,
fizyka,
 język angielski

biologiczno - chemiczny

biologia,

chemia,

geografia

angielski, niemiecki

język polski, matematyka,
biologia,
chemia

językowo - humanistyczna

język polski,

historia*,

język angielski*,

wos*

angielski, francuski

język polski, matematyka,
historia,
język angielski

* przedmioty do wyboru po pierwszej klasie

Klasa 1A

Klasa matematyczno- fizyczna
• realizacja treści nauczania pod kątem przygotowania do studiów na kierunkach technicznych,
• główne przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, język angielski,

• zajęcia z matematyki komputerowej,
• współpraca z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym.

Klasa 1B

Klasa biologiczno-chemiczna
• realizacja treści nauczania pod kątem przygotowania do studiów na kierunkach medycznych i przyrodniczych,
• główne przedmioty rozszerzone: biologia, chemia,

• dodatkowy przedmiot rozszerzony: geografia
• przedmiot uzupełniający obowiązkowy: łacina

• współpraca z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w ramach projektu „Młodzieżowa Akademia Medyczna - MAM PUM”

Klasa 1C

Klasa językowo - humanistyczna
• realizacja treści nauczania pod kątem przygotowania do studiów na kierunkach humanistycznych,
• główne przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wos, język angielski,

• przedmiot uzupełniający obowiązkowy: łacina,
• wycieczki programowe związane z profilem kształcenia,

• wolontariat uczniowski,

• gazeta szkolna „LUSTRO”,
• Współpraca z Wyższą Szkołą Humanistyczną, Uniwersytetem Szczecińskim i Akademią Sztuki.


 

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


ulotka01
ulotka02

autor Karolina Major 2C


Zasady 1Zasady 2

Zasady 3


 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH IV LICEUM OGÓLNKSZTAŁCĄCEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Lp

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

3.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku
o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

do 4 sierpnia 2020 r

5.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

do 11 sierpnia 2020 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

12 sierpnia 2020 r

7.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 sierpnia 2020 r. - do godz. 14.00

 

 TERMINY TRYBU ODWOŁAWCZEGO

Lp

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 22 sierpnia 2020 r

2.

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

3.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

4.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły