slogan


Aktualności

Rekrutacja 2021

Szanowni Państwo

W czwartek 22 lipca 2021 r. o godz. 12.00 w holu szkoły zostały wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych IV LO w Szczecinie.

Mogą Państwo bezpiecznie sprawdzić wynik rekrutacji w systemie Nabór posługując się swoim danymi logowania (z trzeciej strony wydruku wniosku o przyjęcie).

Od 23 lipca 2021 do piątku 30 lipca 2021, w godzinach od 9.00 do 15.00 kandydaci umieszczeni na liście kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki w IV liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Szczecinie poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
Bardzo proszę, by wraz z tymi dokumentami dostarczyć również:

  • oryginał wniosku o przyjęcie do szkoły (którego skan umieszczali Państwo w systemie nabór);
  • trzy aktualne fotografie kandydata (z wpisanymi na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz klasą do której dostał się kandydat);
  • kartę zdrowia;
  • kopertę ze znaczkiem zaadresowaną do rodziców/opiekunów kandydata.

2 sierpnia 2021 r. (środa) o godz. 14.00 – na podstawie złożonych oryginałów komisja rekrutacyjna ogłasza listy przyjętych do klas pierwszych oraz listy nieprzyjętych na rok szkolny 2021/2022 do IV Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Szczecinie.

 

Informuję że komisja rekrutacyjna dostępna będzie:
od 23 do 30 lipca 2021 w godzinach 9.00-15.00

 

Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego
im. B. Prusa w Szczecinie