slogan


Aktualności

Wyniki Matur

Szanowni Absolwenci, Maturzyści 2020

W dniu 11 sierpnia 2020 będzie możliwość odebrania oryginałów świadectw ukończenia szkoły oraz wyników egzaminu maturalnego. Zachowując wszelkie środki ostrożności bardzo proszę o skorzystanie z wejścia od strony boiska szkolnego (podobnie jak podczas matur).
Każda klasa będzie miała możliwość spotkania się ze swoją wychowawczynią.

Klasa biologiczno-medyczna o godz. 12.00 w sali 13

Klasa humanistyczno-językowa o godz. 12.00 w sali 23

Klasa matematyczno-fizyczna o godz. 13.00 w Sali 28