slogan


Aktualności

Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

obowiązujących w roku szkolnym 2020/21

Język angielski

Tytuł, autor (autorzy)

Numer w wykazie MEN

 

Wydawnictwo

Klasa

Podręczniki zostaną ustalone po diagnozie wstępnej we wrześniu

Klasypierwsze

Password ResetB1+, Marta Rosińska, Linda Edwards

(kontynuacja klasy pierwszej)

NPP 954/2/2019, SPP 955/2/2019

Macmillan

2Ap, 2Ag, 2Cp, 2Cg

Password 3 B2/C1, 

Marta Rosińska, Gregory J. Manin(kontynuacja)

/książka ucznia + zeszyt ćwiczeń/

SPP: 767/3/2017

 

Macmillan

 

2Ag grupa 1

Password Reset B2, Marta Rosińska, Linda Edwards  

NPP: 954/3/2019, SPP: 955/3/2019

Macmillan

2Bp

2Bg

Focus 2 Second Edition A2+/B1,

P. Reilly, A. Grodzicka, A. Tkacz (kontynuacja) 

Focus Second Edition B1/B1+

P. Reilly, A. Grodzicka, A. Tkacz

/książka ucznia + zeszyt ćwiczeń/

NPP: 947/2/2019 

SPP: 948/2/2019

 

NPP: 947/3/2019

SPP: 948/2/2019

Pearson

2Bp grupa 2,

2Bg grupa 2

Password ResetB1+, Marta Rosińska, Linda Edwards

(kontynuacja klasy pierwszej)

NPP 954/2/2019, SPP 955/2/2019

 

Macmillan

 

2Cg

 

Password ResetB1+, Marta Rosińska, Linda Edwards

(kontynuacja klasy pierwszej)

NPP 954/2/2019, SPP 955/2/2019

 

Macmillan

 

2D

Repetytorium Matura Rozszerzona 

715/2/2014/2016

Express Publishing  

A gr.1 

3Bgr.1

1. Gateway Plus 4, David Spencer (kontynuacja klasy 2)

2. Repetytorium do szkół ponadgimnazjalnych poziom podstawowy i rozszerzony.

674/4/2014/2015

775/2016

Macmillan

3 A gr. 2

Longman Repetytorium maturalne – poziom rozszerzony,

M. Umińska, B. Hastings, D. Chandler

 

SPP: 843/2017

 

Pearson

 

3B grupa 2

Password 3 B2/C1, 

Marta Rosińska, Gregory J. Manin

/książka ucznia + zeszyt ćwiczeń/

SPP:767/3/2017

 

Macmillan

 

3C grupa 2

Password 3 B2/C1, 

Marta Rosińska, Gregory J. Manin

/książka ucznia + zeszyt ćwiczeń/

SPP:767/3/2017

 

Macmillan

3C grupa 1

1. Gateway Plus 4, David Spencer (kontynuacja klasy 2)

2. Repetytorium do szkół ponadgimnazjalnych poziom podstawowy i rozszerzony.

674/4/2014/2015

775/2016

Macmillan

3D grupa 2

Password 3 B2/C1, 

Marta Rosińska, Gregory J. Manin

/książka ucznia + zeszyt ćwiczeń/

SPP:767/3/2017

Macmillan

3D grupa1

 

 

Podział strony

Język francuski

Tytuł, autor (autorzy)

Numer w wykazie MEN

Wydawnictwo
i rok wydania

Klasa

"C'estparti.” - partie no 1.

M. Piotrowska – Skrzypek

M. Gajos

M. Deckert

D. Biele

 

C’estparti.” - partie no 2.

E. Kalinowska

M. Sowa

M. Piotrowska – Skrzypek

M. Gajos

M. Deckert

 
 
 

Kontynuacja podręcznika

 

989 / 1 / 2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 

989 / 2 / 2019

 

Dracorok wyd. 2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Draco, rok wyd. 2019

 
 

Klasa I

 
 
 
 
 
 

Klasa II

 
 
 
 

Klasa III

 

Podział strony

Język niemiecki

Tytuł, autor (autorzy)

Numer w wykazie MEN

Wydawnictwo
i rok wydania

Klasa

Perfekt 1 podręcznik (Beata Jaroszewicz, Jan Szurmant, Anna Wojdat-Niklewska)

Perfekt 1 zeszyt ćwiczeń (Piotr Dudek, Danuta Kin, Monika Ostrowska-Polak)

SPP: 944/1/2019 NPP: 942/1/2019

Pearson 2019

Klasy 1

Perfekt 2 podręcznik (Beata Jaroszewicz, Jan Szurmant, Anna Wojdat-Niklewska)

Perfekt 2 zeszyt ćwiczeń (Piotr Dudek, Danuta Kin, Monika Ostrowska-Polak)

SPP: 944/2/2019 NPP: 942/2/2019

Pearson 2019

Klasy 2 ponad-podstawo-we

Klasa 2b pogimnazjum Monika Jacyna

MeineWelttour 2 (Sylwia Mróz-Dwornikowska) podręcznik i zeszyt ćwiczeń

753/2/2015

NowaEra

od 2015 r.

Klasy 2 ponad-gimna-zjalneoprócz 2bg (Monika Jacyna)

MeineWelttour 3 (Sylwia Mróz-Dwornikowska) podręcznik i zeszyt ćwiczeń

753/3/2016

NowaEra

od 2016 r.

Klasy 3

 

 

Podział strony

HistoriaHistoria i społeczeństwo

Tytuł, autor (autorzy)

Numer w wykazie MEN

Wydawnictwo
i rok wydania

Klasa

Ślady czasu
Podręcznik dla klasy 1 liceum 
i technikum.  Starożytność 
i średniowiecze. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Autorzy: Ł. Kępski, J. Kufel P. Ruchlewski

1102/1/2020

GWO, 2020

Wszystkieklasy 1

Historia 2. Podręcznik do liceum 
i technikum. Zakres podstawowy.
Autor: J. Czubaty

987/2/2020

WSiP, 2020

2A, 2B

Zrozumieć przeszłość 2. Podręcznik do historii dla liceum 
i technikum. Zakres rozszerzony. 
Autor: P. Klint

1019/2/2020

NowaEra2020

2C

Zrozumieć przeszłość. Podręcznik do historii dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony.

cz. 1.Starożytność i średniowiecze

Autorzy: K. Kulesza, K. Kowalewski

cz 2.Dzieje nowożytne

Autorzy: P. Klint, P. Galik

642/1/2014

642/2/2014

NowaEra,

2020 

wcześniejsze

2CG

Zrozumieć przeszłość. Podręcznik do historii dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony.

cz.3.Lata 1815-1939

Autor: P. Galik

cz. 4Dzieje najnowsze po 1939 r.

Autorzy: J. Kłaczkow, A. Zielińska

642/3/2014

642/4/2015

NowaEra
2020
wcześniejsze

3C

Historia i społeczeństwo. Podręcznik do liceum i technikum.

Części: 

Ojczysty panteon i ojczyste spory

Europa i świat

 
 

644/1/2013/2015

667/1/2013

 
 
 

WSiP 2019

WSiP 2017

wcześniejsze

 

2AG, 2BG

Historia i społeczeństwo. Podręcznik do liceum i technikum.

Części: 

Europa i świat/dokończenie/

Rządzący i rządzeni

Gospodarka

 

667/1/2013

667/4/2013

667/7/2014/2016

 
 

WSiP 2017

WSiP 2019

WSiP 2018

wcześniejsze

 

3AB, 3 BG, 

DG

 

 

 

 

Podział strony

Język polski

Tytuł, autor (autorzy)

Numer w wykazie MEN

Wydawnictwo
i rok wydania

Klasa

“Ponad słowami” - M. Chmiel, E. Mirkowska-Treugutt, A. Równy, R. Pruszczyński,

 

“Ponad słowami” - M. Chmiel, A. Cisowska i inni

425/4/2013

425/5/2014

 
 
 

1014/2/2019

 

NowaEra 2014

 
 

NowaEra 2019

Kl. II/III

 
 

Kl. I

Bez podręcznika

Kl. 3c

Kl.2cg

„Oblicza epok” -D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski1.11.2

952/1/2019

952/2/2019

WSiP 2019

Kl. 1c

„Oblicza epok” -D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski 2.1, 2.2

952/3/2020

952/4/2020

 

WSiP 2020

Kl.2c

Ponad słowami. Klasa 2 cz. 1 i cz. 2Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony - Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska

Cz. 1: 1014/3/2020 

 

Cz. 2: 1014/4/2020 

NowaEra

Kl. 2a, 2b

Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Klasa 2 cz. 1 i cz. 2 Zakres podstawowy i rozszerzony - Małgorzata Chmiel, Anna Równy (cz. 2 + Ewa Mirkowska-Treugutt)

Cz. 1: 425/3/2013

 

Cz. 2: 425/4/2013

NowaEra

Kl. 2bg

 

Podział strony

Wiedza o społeczeństwie

Tytuł, autor (autorzy)

Numer w wykazie MEN

Wydawnictwo
i rok wydania

Klasa

W centrum uwagi 1” 

Zakres podstawowy

A. Janicki, J. Klęczkowska, M. Menz

 

1034/1/2019

Nowa Era 2019

kl. 1

W centrum uwagi 2” 

Zakres podstawowy 

A. Janicki, J. Klęczkowska, M. Menz

 

1034/2/2020

Nowa Era 2020

kl. 2A, 2B, 2C

po SP

 

Podział strony

Wiedza o kulturze 

Tytuł, autor (autorzy)

Numer w wykazie MEN

Wydawnictwo
i rok wydania

Klasa

nieaktualne

 
     

 

Podział strony

Chemia

Tytuł, autor (autorzy)

Numer w wykazie MEN

Wydawnictwo
i rok wydania

Klasa

„To jest chemia 1.

Chemia ogólna i nieorganiczna”.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.  Zakres podstawowy.

Podręcznik ze zbiorem zadań

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod,Janusz Mrzigod

991/1/2019

NowaEra

IA i IC

„To jest chemia 1

Chemia ogólna i nieorganiczna”

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego

i technikum. Zakres rozszerzony

Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło,

Joanna Szymońska

991/1/2019

NowaEra

IB

„Seria Odkrywamy na nowo Chemia 1

zakres rozszerzony

Stanisława Hejwowska, Ryszard Marcinkowski, Justyna Staluszka

435/1/2012

Operon

II BG

„Seria Odkrywamy na nowo Chemia 2

zakres rozszerzony

Stanisława Hejwowska, Ryszard Marcinkowski, Justyna Staluszka

435/2/2013

Operon

II BG

Dodatkowo: Zbiór zadań

„Chemia 1” i „Chemia 3”

Stanisława Hejwowska, Ryszard Marcinkowski, Justyna Staluszka

-------

Operon

II BG

„Chemia 2

Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych.

Zakres podstawowy.

Irena Bylińska

1050/2/2020

Operon

II A , II C

„Chemia 2”

Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych.

Zakres rozszerzony.

Małgorzata Czaja, Bożena Karawajczyk,

Marek Kwiatkowski

-------

Operon

II B

„Seria Odkrywamy na nowo Chemia 3”

Zakres rozszerzony

Stanisława Hejwowska, Ryszard Marcinkowski, Justyna Staluszka

435/3/2014

Operon

III A i III B

Dodatkowo: Zbiór zadań „Chemia 2”

Stanisława Hejwowska, Ryszard Marcinkowski, Justyna Staluszka

-------

Operon

III A i III B

 

Podział strony

Biologia

Tytuł, autor (autorzy)

Numer w wykazie MEN

Wydawnictwo
i rok wydania

Klasa

BIOLOGIA NA CZASIE1

HELMIN, HOLECZEK

ZAKRES PODSTAWOWY

1006/1/2019

NOWA ERA

1A,C

BIOLOGIA NA CZASIE 1 ZAMACHOWSKI, KOZIK, MATUSZESKA, GUZIK

ZAKRES ROZSZERZONY

1010/1/2019

NOWA ERA

I B

BIOLOGIA NA CZASIE 2

HELMIN ANNA

HOLECZEK JOLANTA

ZAKRES PODSTAWOWY

1006/2/2020

NOWA ERA

2AP,2CP

BIOLOGIA NA CZASIE 2

GUZIK, KOZIK, ZAMACHOWSKI/ZAKRES ROZSZERZONY

1010/2/2020

NOWA ERA

2 BP

BIOLOGIA NA CZASIE 1

GUZIK, JASTRZĘBSKA, KOZIK, MATUSZEWSKA, PYŁKA-GUTOWSKA, ZAMACHOWSKI/ZAKRES ROZSZERZONY

564/1/2012/2015

NOWA ERA

2BG

BIOLOGIA NA CZASIE 2 i 3

DUBERT, JURGOWIAK, KOZIK, ZAMACHOWSKI/ZAKRES ROZSZERZONY

564/2/2013/2016 (część 2)

564/3/2014

(część 2)

NOWA ERA

3A i B

 

Podział strony

Fizyka

Tytuł, autor (autorzy)

Numer w wykazie MEN

Wydawnictwo
i rok wydania

Klasa

FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY 1

Barbara Sagnowska,

Maria Fiałkowska, Jadwiga Salach

975/1/2019

WSiP

1A

ODKRYĆ FIZYKĘ

ZAKRES PODSTAWOW 1 

Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy

M. Braun, W. Śliwa

1001/1/2019

NOWA ERA

1B, 1C

FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY 2 Barbara Sagnowska,

Maria Fiałkowska, Jadwiga Salach

975/2/2020

WSiP

2A

ODKRYĆ FIZYKĘ

ZAKRES PODSTAWOWY 2

Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy.

M. Braun, W. Śliwa

1001/2/2020

NOWA ERA

2B, 2C

Z fizyką w przyszłość.

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres rozszerzony. Część 1

Barbara Sagnowska,

Maria Fiałkowska, Jadwiga Salach

548/1/2012

WSiP

2AG

Z fizyką w przyszłość.

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres rozszerzony. Część2.

Barbara Sagnowska,

Maria Fiałkowska, Jadwiga Salach

548/2/2013

WSiP

3AB, 3D

 

Podział strony

Geografia

Tytuł, autor (autorzy)

Numer w wykazie MEN

Wydawnictwo
i rok wydania

Klasa

Oblicza geografii 1.

Poziom podstawowy

Roman Malarz,

Marek Więckowski

973/1/2019

NowaEra

I A, C

Oblicza geografii 1

Poziom rozszerzony

Roman Malarz,

Marek Więckowski,

Paweł Kroh

973/1/2019

NowaEra

I B

Oblicza geografii 2.

Poziom podstawowy

Tomasz Rachwał,

Radosław Uliszak,

Krzysztof Wiedermann,

Paweł Kroh

983/2/2020

NowaEra

II AP, CP

Oblicza geografii 2.

Poziom rozszerzony

Tomasz Rachwał,

Wioletta Kilar

973/2/2020

NowaEra

II BP

Oblicza geografii 1.

Poziom rozszerzony

Roman Malarz,

Marek Więckowski

501/2/2013/2016

NowaEra

II BG

Oblicza geografii 2.

Poziom rozszerzony

Tomasz Rachwał

501/2/2013/2016

NowaEra

II BG

Oblicza geografii 2.

Poziom rozszerzony

Tomasz Rachwał

501/2/2013/2016

NowaEra

III BA

(Grupageograficzna)

Oblicza geografii 3.

Poziom rozszerzony

Marek Więckowski,

Roman Malarz

501/3/2014

NowaEra

III BA

(Grupageograficzna)

 

Podział strony

Matematyka

Tytuł, autor (autorzy)

Numer w wykazie MEN

Wydawnictwo
i rok wydania

Klasa

„Matematyka z plusem 1. Podręcznik.

Zakres rozszerzony. Po szkole podstawowej.”

M. Dobrowolska, M. Karpiński, J. Lech

963/1/2019

GdańskieWydawnictwoOświatowe

1a

„Matematyka z plusem 1. Podręcznik.

Zakres podstawowy. Po szkole podstawowej.”

M. Dobrowolska, M. Karpiński, J. Lech

964/1/2019

GdańskieWydawnictwoOświatowe

1b, 1c

Matematyka z plusem 2. Podręcznik.

Zakres rozszerzony. Po szkole podstawowej.

M. Dobrowolska, M. Karpiński, J. Lech

963/2/2020

GdańskieWydawnictwoOświatowe

2a

Matematyka 2. Podręcznik.

Zakres rozszerzony. Po gimnazjum.

M. Dobrowolska, M. Karpiński, J. Lech

628/2/2014

GdańskieWydawnictwoOświatowe

2ag

Matematyka z plusem 2. Podręcznik. Zakres podstawowy. Po szkole podstawowej.

M. Dobrowolska, M. Karpiński, J. Lech

964/2/2020

GdańskieWydawnictwoOświatowe

2b, 2c

Matematyka 2. Podręcznik.

Zakres podstawowy. Po gimnazjum.

M. Dobrowolska, M. Karpiński, J. Lech

606/2/2013

GdańskieWydawnictwoOświatowe

2bg i 2 cg

Matematyka 3. Podręcznik.

Zakres podstawowy. Po gimnazjum.

M. Dobrowolska, M. Karpiński, J. Lech

606/3/2014

GdańskieWydawnictwoOświatowe

3a, 3b, 3c

Matematyka 3. Podręcznik.

Zakres rozszerzony. Po gimnazjum.

M. Dobrowolska, M. Karpiński, J. Lech, A. Popiołek

628/3/2015

GdańskieWydawnictwoOświatowe

3d

 

Podział strony

Podstawy przedsiębiorczości

Tytuł, autor (autorzy)

Numer w wykazie MEN

Wydawnictwo
i rok wydania

Klasa

“Krok w przedsiębiorczość”

Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych

Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał

 

1039/2020/z1

NowaEra

2a, 2b, 2c