slogan


Aktualności

MAM PUM XII

 logo urzad

Projekt finansowany z budżetu 
Miasta Szczecin

 


TERMINY I PROGRAM SPOTKAŃ – styczeń–czerwiec 2021


26 maja, godz. 17. 00 Zajęcia odbędą eię ON-LINE, 

a link do wykładów umieszczony jest poniżej  

https://ivloszczecin.akademia.korbank.pl/adm-lyl-9tu-lgk

(słuchacze proszeni są o podanie swojego imienia i nazwiska podczas dołączania do wykładów - w celu weryfikacji obecności)

WAKACYJNE ZALECENIA ZDROWOTNE

dr n. med. Joanna Jursa-Kulesza – „Czy SARS-CoV-2 wybiera się na wakacje?

 

 TEST  (II semestr) 16 kwietnia 2021, godz. 20.00 

 

07 kwietnia, godz. 17. 00 Zajęcia odbędą eię ON-LINE, 

a link do wykładów umieszczony jest poniżej  

https://ivloszczecin.akademia.korbank.pl/adm-lyl-9tu-lgk

(słuchacze proszeni są o podanie swojego imienia i nazwiska podczas dołączania do wykładów - w celu weryfikacji obecności)

 

SZLACHETNE ZDROWIE

 prof. Andrzej Sikorski – „Od teorii do praktyki w leczeniu chorób układu moczowo-płciowego”

dr Iwona Witkiewicz – „Choroby układu oddechowego”

prof. Andrzej Ciechanowicz – „Choroby rzadkie”

 


10 marca, godz. 17. 00 Zajęcia odbędą eię ON-LINE, 

a link do wykładów umieszczony jest poniżej  

https://ivloszczecin.akademia.korbank.pl/adm-lyl-9tu-lgk

(słuchacze proszeni są o podanie swojego imienia i nazwiska podczas dołączania do wykładów - w celu weryfikacji obecności)

LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ

prof. Barbara Wiszniewska – „„Endocrine disruptor – środowiskowe czynniki o działaniu hormonalnym” 

prof. Jacek Rudnicki – „Ontologia w neonatologii”

dr Katarzyna Grudzińska – „Zatrucia u dzieci”

 


3 lutego, godz. 17. 00 Zajęcia odbędą eię ON-LINE, 

a link do wykładów umieszczony jest poniżej  

https://ivloszczecin.akademia.korbank.pl/adm-lyl-9tu-lgk

(słuchacze proszeni są o podanie swojego imienia i nazwiska podczas dołączania do wykładów - w celu weryfikacji obecności)

prof. Jan Lubiński  –  Nowości w genetyce,
prof. Witold Malinowski  –  Nowości w gemeliologii,
dr Jolanta Lenartowicz – Zanieczyszczenie powietrza a zdrowie,

 


13 stycznia, godz. 17. 00 Zajęcia odbędą eię ON-LINE, 

a link do wykładów umieszczony jest poniżej  

https://ivloszczecin.akademia.korbank.pl/adm-lyl-9tu-lgk

(słuchacze proszeni są o podanie swojego imienia i nazwiska podczas dołączania do wykładów - w celu weryfikacji obecności)

 

MEDYCYNA JEST CIEKAWA

 dr hab. Marek Posobkiewicz – Covid-19 – profilaktyka i leczenie – zalecenia byłego Głównego Inspektora Sanitarnego Kraju, lekarza i jednocześnie pacjenta szpitala MSWiA w Warszawie oraz jednego z pierwszych Polaków zaszczepionych przeciw chorobie”  (17.00-17.30)

dr hab. n. med. Grzegorz Trybek – „Chirurgia w służbie stomatologii” (17.30-18.00)

dr n. med. Aleksandra Jaroń – „Druk 3D - Stomatologia przyszłości" (18.00-18.30)

dr n. med. Małgorzata Tomasik – „Usta i język – wizytówka zdrowia”(18.30-19.00)


TERMINY I PROGRAM SPOTKAŃ – październik–grudzień 2020


 

TEST  (I semestr) 11 grudnia 2020, godz. 20.00 

 

7 października, godz. 17. 00 Aula PUM, ul. Rybacka 1 w Szczecinie

INAUGURACJA

Choroby zakaźne

prof. dr hab. Miłosz Parczewski – „Co wiemy o Covid-19?” 

dr n. med. Magdalena Leszczyszyn-Pynka – „Grypa. Czy potrafimy ją przechytrzyć?

 

4 listopada, godz. 17. 00 

UWAGA!

Zajęcia odbędą eię ON-LINE,
a link do wykładów umieszczony jest poniżej 

https://ivloszczecin.akademia.korbank.pl/adm-lyl-9tu-lgk


(słuchacze proszeni są o podanie swojego imienia i nazwiska podczas dołączania do wykładów
- w celu weryfikacji obecności)

 

Biochemia

prof. dr hab. Dariusz Chlubek – „Fluor – wróg czy sojusznik” 

prof. dr hab. Irena Baranowska-Bosiacka – „Ołów – mroczne dziedzictwo”

 

2 grudnia, godz. 17. 00 Zajęcia odbędą eię ON-LINE,

a link do wykładów umieszczony jest poniżej 

 

https://ivloszczecin.akademia.korbank.pl/adm-lyl-9tu-lgk

 


(słuchacze proszeni są o podanie swojego imienia i nazwiska podczas dołączania do wykładów
- w celu weryfikacji obecności)

 

Psychiatria

prof. dr hab. Jerzy Samochowiec – "Współwystępowanie czy współchorobowość – zaburzenia zachorowania na psychiatrii i nie tylko"
prof. dr hab. Jolanta Kucharska-Mazur –
"Zaburzenia afektywne wieku podeszłego"
dr n. med. Michał Wroński –
"Substancje psychoaktywne i konsekwencje ich używania"  

 

TEST  (I semestr) 11 grudnia 2020, godz. 20.00 

 


Szanowni Państwo, 

zapraszamy uczniów klas maturalnych do udziału w kolejnej edycji Młodzieżowej Akademii Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (MAM PUM). 
Celem jedynego tego typu programu w Polsce jest między innymi: 
1. edukacja młodzieży, 
2. poszerzenie programu szkoły ponadgimnazjalnej o informacje dotyczące zdrowia człowieka, wymagane zarówno na maturze, jak i w trakcie studiów na kierunkach medycznych i pokrewnych, 
3. pomoc w podjęciu decyzji w sprawie wyboru kierunku studiów i zawodu, 
4. popularyzacja i poszerzenie wiedzy o zdrowiu wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 
5. informacja i wymiana doświadczeń nt. różnych formach zdobywania wiedzy w poszczególnych szkołach, 
6. umożliwienie młodzieży kontaktów z wybitnymi nauczycielami akademickimi, 
7. próba integracji abiturientów ze środowiskiem akademickim, 
8. pokazanie istoty norm etycznych i moralnych w zawodzie lekarza, pielęgniarki, dietetyka…, 
9. zachęcenie młodzieży do rozpoczęcia studiów i w przyszłości pracy naukowej w PUM, 
10. zachęcenie młodzieży do rozpoczęcia studiów w szczecińskich szkołach wyższych na kierunkach medycznych i pokrewnych, 
11. promocja dorobku naukowego pracowników PUM i Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie - najlepszej szkoły wyższej na Pomorzu Zachodnim, 
12. zachęcenie młodzieży do pracy w Szczecinie.

 

Absolwenci projektu na końcu ostatniego spotkania otrzymają 
1. certyfikat ukończenia MAM PUM, 
2. wpis o uczestniczeniu w projekcie z podaniem numeru certyfikatu ukończenia MAM PUM umieszczony na świadectwie ukończenia liceum, w rubryce osiągnięcia ucznia.

 

Bezpłatne dla uczniów zajęcia prowadzone przez wybitnych naukowców z różnych dziedzin medycyny i zdrowia publicznego organizowane będą w środy, raz w miesiącu, w auli PUM przy ul. Rybackiej 1 w Szczecinie od 7 października 2020 do 26 maja 2021, o godzinie 17.00.

Warunkiem przystąpienia do MAM PUM jest zdanie testu z biologii, fizyki i chemii. 

Egzamin prowadzony drogą elektroniczną odbędzie się 2 października 2020 roku, o godzinie 20.00. 


 

 REKRUTACJA

 Zapraszamy uczniów klas maturalnych zainteresowanych uczestnictwem w zajęciach MAM PUM do zarejestrowania się w terminie do 2-10-2020r. 

na stronie http://mampum.lo4.edu.pl/platforma/

 Listy zakwalifikowanych opublikowane zostaną 2 października 2019.


 

 

 

   MAM PUM realizowany jest na mocy porozumienia:

Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Prezydenta Miasta Szczecin

Kuratora Oświaty w Szczecinie

Dyrektora IV LO w Szczecinie

logo-pum      logo urzad      kurator      logo m 


Regulamin XII Edycji Młodzieżowej Akademii Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie