slogan


Aktualności

I Bieg Niepodległości w IV LO

Po raz pierwszy 11 listopada będziemy świętować odzyskanie przez Polskę Niepodległości na sportowo. W tym roku zapraszamy chętnych uczniów, rodziców i pracowników szkoły do biegu wyznaczoną przez siebie trasą.

Proponujemy cztery warianty:

  • bieg na trasie 1111m;
  • bieg na trasie 1918m;
  • bieg nordic walking na trasie 1111m;
  • bieg nordic walking na trasie 1918m.

Ponieważ wybór trasy i godziny biegu leży w gestii uczestnika, ci najbardziej wytrzymali, mogą zapisać się na więcej niż jeden wariant :-)

Chętni, do 9.11.2020 do godz. 24.00, dokonują rejestracji na platformie e-edukacja pod zakładką wychowanie fizyczne, kurs: bieg z okazji Święta Niepodległości.

Potwierdzenie odbycia biegu ( zdjęcie trasy z dowolnej aplikacji np. endomondo) należy dodać na platformie e-edukacja w godz. 7.00-24.00 w dniu 11.11.2020r.

Wszyscy, którzy zarejestrują się, wezmą udział i potwierdzą uczestnictwo, otrzymają pamiątkowy medal. Medale będą zakupione z funduszy Rady Rodziców naszej szkoły.

W przypadku decyzji władz uniemożliwiającej realizację zadania w terenie, rejestracja będzie nadal obowiązywać, a o nowym terminie powiadomimy zapisanych uczestników.

nordic bieg

Organizatorzy:

Anna Semeniuk – nauczyciel wychowania fizycznego
Dariusz Frankowski - nauczyciel wychowania fizycznego
Dariusz Strycharczyk - nauczyciel wychowania fizycznego
Jarzy Ułasiuk - nauczyciel wychowania fizycznego
Beata Cwajda – pedagog szkolny
Grzegorz Bugajski – administrator
Rada Rodziców IV Liceum Ogólnokształcącego