slogan


Aktualności

Konsultacje rządowej strategii dla młodych

26.03.2021 roku ponad 400 młodych ludzi wzięło udział w konsultacjach strategii na rzecz młodego pokolenia w środ nich uczniowie klasy drugiej Jerzy Mitschke oraz Wojciech Pawłowski z IV Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Szczecinie.
 
Uczestnicy wydarzenia wypracowali aż 262 wnioski i spostrzeżenia dotyczące potrzeb i oczekiwań młodego pokolenia oraz zgłosili blisko 200 pomysłów i rozwiązań, które posłużą w tworzeniu rządowego, wieloletniego planu działań w obszarach kluczowych dla młodych Polek i Polaków.
W wyniku tych działań 20.04.2021 r. Sejm przyjął zdecydowaną większością głosów rządowy projekt ustawy wzmacniającej rolę młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego, który powstał w odpowiedzi na wieloletnie apele i potrzeby środowisk młodzieżowych. Za przyjęciem projektu ustawy głosowało 446 posłów.