slogan


Aktualności

Rok Stanisława Lema w „Czwórce”

lem
grafika z: https://www.nck.pl/

Z okazji 100 rocznicy urodzin Stanisława Lema zapraszamy uczniów do udziału w Konkursie na komiks inspirowany twórczością tego wybitnego pisarza i futurologa.
Czas trwania konkursu: od 13 września do 30 listopada 2021 roku.


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

NA KOMIKS INSPIROWANY TWÓRCZOŚCIĄ STANISŁAWA LEMA

CELE KONKURSU:

1. Rozwijanie zainteresowania komiksem wśród młodzieży.
2. Popularyzacja twórczości Stanisława Lema.
3. Motywowanie uczniów do rozwijania i prezentowania zdolności artystycznych.

ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa
w Szczecinie.
2. Na konkurs należy dostarczyć jedną pracę komiksową zawartą na jednej stronie
arkusza formatu A4.
3. Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie fabuły zainspirowanej
dowolnym dziełem Stanisława Lema.
4. Komiks może być wykonany dowolną techniką plastyczną.
5. Treścią pracy konkursowej powinna być historia stanowiąca zamkniętą całość.
KRYTERIA OCENIANIA:
1. Prace konkursowe oceniane będą przez Komisję, w skład której wchodzą:
- Magdalena Wasielewska – przewodnicząca
- Sonia Żarkowska
- Hubert Możdżeń
2. Komisją będzie uwzględniać:
1) zgodność pracy z tematem,
2) oryginalność i kreatywność,
3) walory artystyczne (kompozycja, kolorystyka, wkład pracy)
3. Najlepsze prace komiksy zostaną umieszczone na wystawie szkolnej oraz na stronie
internetowej szkoły.
HARMONOGRAM:
1. Czas trwania konkursu: 13 września - 30 listopada 2021r.
2. Podpisane prace należy składać do p. Magdaleny Wasielewskiej (sala 24)
3. Wyniki konkursu oraz termin wręczenia nagród zostanie ogłoszony na stronie
internetowej szkoły.

Dla laureatów konkursu przewidziane są ciekawe nagrody.