slogan


Aktualności

21 października - Międzynarodowy Dzień Mediacji

Mediacja jest alternatywną metodą dla tradycyjnych sposobów rozstrzygania sporów. To dobrowolny i poufny proces, w którym fachowo przygotowana osoba pomaga skonfliktowanym osobom poradzić sobie samodzielnie z konfliktem.
Mediator nie ocenia, jest bezstronny, niezależny i zachowuje pełną poufność - macie gwarancję, że to, co zostanie przedyskutowane podczas mediacji poza nią nie wyjdzie. Dba on o interesy obu stron. Mediator rówieśniczy pomaga dojść skonfliktowanym stronom do satysfakcjonującego dla nich porozumienia. Sporu nie rozstrzyga dyrektor, pedagog ani żaden inny nauczyciel.
W naszej szkole mediatorami rówieśniczymi są:
Emilia Borysiak, klasa 2 c
Marianna Ciurzyńska, klasa 2 c
Antoni Pachuta, klasa 2 a
Jakub Szopiak, klasa 2 b
Julia Wiśniewska, klasa 1 a

zdjecie mediatorów IMG 8383

Nasi mediatorzy odbyli szkolenia w pełnym wymiarze godzin, zgodnie ze standardami Rzecznika Praw Dziecka. Emilia i Marianna mediują od 2019 roku. Antoni, Jakub i Julia ukończyli szkolenie we wrześniu bieżącego roku. Cały ten tydzień otrzymał miano Tygodnia Mediacji. W ramach promocji nasi mediatorzy odwiedzają klasy i propagują mediację. Ponadto w naszej szkole znajduje się gablota mediatorów ( dokładnie przy sali od chemii), w której znajdziecie aktualności, kontakt do mediatorów oraz informacje o samej mediacji. Również w ramach Tygodnia Mediacji do klasy 1d (o profilu społeczno-prawnym) przyjdzie mediator stały przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie.

Emilia Borysiak klasa IIc