slogan


Aktualności

NEXT STEP czyli następny krok...

Nowy projekt Erasmus+”Take the NEXT STEP to the environment protection” to partnerstwo pięciu szkół z następujących krajów: Grecja, Niemcy, Polska, Rumunia i Włochy. Będzie on realizowany do 2024 roku. Został zaingurowany w ostatnim tygodniu kwietnia 2022r. na Sycylii, gdzie spotkali się koordynatorzy ze wszystkich szkół, biorących udział w tym przedsięwzięciu. Spotkanie to stało się punktem wyjścia do doskonalenia strategii naszych szkół w zakresie edukacji ekologicznej.

IMG-20220430-WA0026

Dzięki naszemu projektowi nauczymy się lepiej dbać o środowisko, segregować odpady, poprawimy nasz tryb życia, który pozwoli na świadomą konsumpcję i zapobiegnie zanieczyszczeniu środowiska naturalnego. Testowanie aplikacji, służącej do pomiaru śladu węglowego będzie nie tylko atrakcyjne, ale także wpłynie na podniesienie poziomu świadomości ekologicznej. Kolejny krok, jaki zrobimy dla ochrony środowiska nie będzie łatwy, ale jakże ważny dla każdego z nas.

IMG-20220429-WA0000