slogan


Aktualności

Edukacja dla bezpieczeństwa

- tylko praktycznie, tylko projektowo, tylko w terenie.
1d w 
akcji!

 EDB 2022013

W tym roku szkolnym klasa 1d zainicjowała realizację przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w formie 6 dniowego projektu, który miał miejsce w Moryniu. Na początek - perspektywa naszych uczniów, którzy wyjątkowo wysoko oceniają to innowacyjne szkolne przedsięwzięcie. Sami się przekonajcie:

Sześciodniowa wycieczka do Morynia pomogła nam się bardziej zintegrować, a co najważniejsze: nauczyć niezbędnych rzeczy, które przydadzą się w prawdziwym życiu. Zamiast siedzieć w ławkach i słuchać nużącej teorii, mogliśmy się przekonać na własnej skórze, co robić w sytuacjach niebezpiecznych. Dało nam to możliwość szybszego przyswajania wiedzy w warunkach, które były dla nas inspirujące. Swobodna atmosfera na kampusie utwierdziła nas w przekonaniu, że najważniejsza jest wiedza wyniesiona z kursu, a nie oceny. Opiekunowie pokazali nam w zabawny sposób tematy z książki, a my mogliśmy się wcielić w osoby poszkodowane.

Największe emocje wzbudził w nas temat terroryzmu. Mogliśmy wejść na miejscu w role antyterrorystów i terrorystów oraz nauczyliśmy się, jak radzić sobie z atakiem.

Spotkaliśmy kibiców Pogoni, którym musieliśmy pomóc w czasie wypadku. Na manekinie trenowaliśmy transport rannego do helikoptera. Tego nigdy nie przeżyje się w szkolnej ławce!

Był to tydzień niezwykle aktywnie przepracowany przez uczniów klasy 1d, która zdecydowała się wziąć udział w projekcie, realizując program z edukacji dla bezpieczeństwa w zaledwie 6 dni! Wszystkie działy były zrealizowane metodą aktywną, z czego ponad 80% w terenie i na świeżym powietrzu, co przy sprzyjającej pogodzie było wielkim atutem realizacji programu. Przez tydzień uczniowie zajmowali się tylko realizacją programu edukacja dla bezpieczeństwa i mogli w tym czasie zapomnieć o innych przedmiotach. Dzięki temu skupili się wyłącznie na tym przedmiocie, maksymalnie się angażując i zdobywając najwyższe oceny za ćwiczenia praktyczne i podsumowujące je Kahooty.

Ośrodek Szafir w Moryniu był do tego idealnie przygotowany. Starannie dobrana i bardzo dobrze przygotowana kadra prowadzącą zajęcia przyczyniła się do niebywałego sukcesu pedagogicznego. Uczniowie poprzez ćwiczenia praktyczne nabrali kompetencji i umiejętności w szeroko pojętym udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej RKO –AED, samodzielnie i w grupie (wypadek masowy), selekcji rannych, ćwiczyli pomoc w zwichnięciach, skręceniach, złamaniach, a także w zakrztuszeniu i zadławieniu nie tylko osób dorosłych, ale także u dzieci i niemowląt, posługiwanie się podstawowym sprzętem ratunkowym: ratowanie tonących z brzegu, w wodzie i na pełnym morzu (tratwy ratunkowe), umiejętność zarządzania i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych w czasie wojny i w czasie pokoju, sposoby odkażania przy skażeniach chemicznych i radioaktywnych, przechowywanie żywności, szkolenie strzeleckie i gry strategiczne z bronią laserową i paintball, wcielanie się w role terrorystów, antyterrorystów i zakładników (w tym także incydenty zakładnicze!).

Umiejętność pakowania plecaka ,,ucieczkowego” na 72 godziny, rozpalania ognia i gotowania wody w nieprzyjaznym terenie, posługiwanie się podręcznym sprzętem pożarowym i gaszenie pożarów nietypowych substancji palnych, ćwiczenia z agregatem prądotwórczym z pompą wodną i łączeniem długich wężów strażackich były dodatkowymi atrakcjami w gaszeniu pożarów, a niezapowiedziana symulacja alarmu pożarowego na ośrodku z wieloma poszkodowanymi i rannymi podniosła jeszcze bardziej atrakcyjność i urealnienie ćwiczeń pożarowych.

Przyjemnie i efektywnie. Osobiście byłem cały czas pod wrażeniem zaangażowania całej klasy, ich zdolności aktorskich do odgrywania nie zawsze komfortowych ról... symulowanych katastrof i wypadków. Pełny sukces pedagogiczny. Klasa, pracując razem w tak krótkim czasie, bardzo się zgrała, pewnie przyczynił się do tego też dobrze wykorzystany czas wolny i wiele atrakcji w ośrodku. Liczę, że ten program EDB w terenie w przyszłości będzie kontynuowany w klasach pierwszych. Uważam projekt za bardzo udany pomysł i wystawiam mu najwyższą notę!

EDB 2022001

EDB 2022002

EDB 2022004

EDB 2022005

EDB 2022010

EDB 2022006

EDB 2022007

EDB 2022008

EDB 2022009

EDB 2022011

EDB 2022012

EDB 2022015

EDB 2022016

EDB 2022017

EDB 2022019

EDB 2022020

EDB 2022021


Dziękuję klasie 1d za atmosferę i zaangażowanie!

Jerzy Ułasiuk