Zlote-Szkoly-Logo_1080x1080.jpg   Debata Oxfordzka


Dnia 23 marca 2023 przeprowadziliśmy w naszej szkole Debatę Oxfordzką. Było to trzecie zadanie w ramach programu Złote Szkoły NBP. W skład drużyn wchodzili uczniowie, którzy w Grze terenowej – Poszukiwacze złota uzyskali najwyższą liczbę punktów. Tym sposobem uformowały się dwie drużyny, których zadaniem było przygotowanie argumentów „za” i „przeciw” do hipotezy debaty: Czy Rada Polityki Pieniężnej posiada kompetencje i narzędzia do wyhamowania inflacji? Drużyny 15 minut przed rozpoczęciem Debaty losowały, po której stronie będą się opowiadać. Propozycję wylosowała drużyna w składzie:

1.  Wojciech Rusinek, klasa 2 D – mówca 1

2.  Kinga Kostanciak, klasa 2 B – mówca 2

3.  Michał Kusiak, klasa 2 A – mówca 3

4.  Jakub Dargiel, klasa 2 C – mówca 4

Opozycję wylosowała drużyna w składzie:

1.     Adriana Kondratiuk, klasa 2 C – mówca 1

2.     Zuzanna Gniadek, klasa 2 C – mówca 2

3.     Karolina Paszkiewicz, klasa 2 A – mówca 3

4.     Ksawery Ledóchowski, klasa 2 D – mówca 4

Zadaniem Propozycji było udowodnienie, że Rada Polityki Pieniężnej dysponuje odpowiednimi kompetencjami i narzędziami w dobie inflacji, natomiast zadaniem Opozycji było obalenie tezy i udowodnienie, że organ banku centralnego nie wykorzystuje w 100% narzędzi do wyhamowania inflacji. Debatą kierował Marszałek – Wojciech Walczak, czasu wypowiedzi pilnowała sekretarz – Natalia Jaworska. W skład jury wchodzili:

Dr hab. Prof. US Przemysław Pluskota - przewodniczący

Katarzyna Zwarzany, przedstawicielka NBP Oddział w Szczecinie

Agnieszka Zakrzewska, nauczycielka fizyki w IV LO w Szczecinie

Według oceniających debatę wygrała strona Propozycji, chociaż sędziowie wyraźnie wskazali, że było to bardzo trudne wskazać jednoznacznie zwycięzcę. Mimo takiego wyniku, wszyscy byli zdania, że debata odbyła się na wysokim poziomie merytorycznym, a dla obserwatorów była to szczególna lekcja ekonomii dotycząca banku centralnego i jego roli w dobie inflacji.

Uważamy, że było to dobre połączenie nauki z zabawą.


Film z debaty:

debata.jpg

Nasze działania w ramach programu Złote Szkoły NBP publikujemy na stronie internetowej szkoły, jak również na Instagramie:
https://instagram.com/zloteszkoly.lo4?igshid=ZjE2NGZiNDQ=

Copyright 2022 IV Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie