Lekcje informatyki


Zlote-Szkoly-Logo_1080x1080.jpg   Lekcje informatyki


W ramach projektu edukacyjnego Złote Szkoły NBP realizowanego w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Szczecinie w dniach 26-27 stycznia 2023 odbyły się w klasach trzecich lekcje informatyki pod tytułem Algorytm inflacyjny poprowadzone przez panią Katarzynę Nowacką-Bandosz.

Celem lekcji było przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów poprzez pogłębienie ich wiedzy w temacie wartości pieniądza. Wybór tematyki podyktowany był obchodami Roku Mikołaja Kopernika 2023 roku. 

Uczniowie pracowali nad utworzeniem algorytmu, który w uproszczony sposób ukazywał działanie Prawa Kopernika. Jego implementację zrealizowano w języku programowania Python.  Przygotowano również program obliczający stopę inflacji oraz skutki inflacji dla oszczędności.   

W podsumowaniu lekcji uczniowie otrzymali zadanie wyszukania informacji na temat wskaźnika inflacji w Polsce oraz roli NBP w kształtowaniu stabilności systemu finansowego. 


Link do filmu z lekcji

https://4loszczecin-my.sharepoint.com/personal/kbandosz_lo4_edu_pl/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fpersonal%2Fkbandosz%5Flo4%5Fedu%5Fpl%2FDocuments%2FAlgorytm%5Finflacyjny%2Emp4&ct=1679590086725&or=OWA-NT&cid=5715e0dc-3d4b-1042-a4ec-7ff66507a8f9&ga=1

Copyright 2022 IV Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie