Lekcje podstaw przedsiębiorczości


Zlote-Szkoly-Logo_1080x1080.jpg   Lekcje podstaw przedsiębiorczości


Lekcje podstaw przedsiębiorczości zostały przeprowadzone w dniach 26 i 27 stycznia 2023 w klasach drugich przez panią Alicję Sulimę. Łącznie w lekcjach uczestniczyło 126 uczniów. Głównym założeniem lekcji było zapoznanie uczniów z:

- podstawowymi zadaniami Narodowego Banku Polskiego,

- kompetencjami jego najważniejszych organów,

- funkcjami nowoczesnego banku centralnego,

- instrumentami polityki pieniężnej.

W oparciu o informacje przedstawione na lekcji uczniowie rozwiązali quiz kahoot „Poznajemy bank centralny”. Z każdej klasy (cztery klasy drugie) po czterech uczniów z największą liczbą punktów uzyskanych w quizie wzięło udział w warsztatach terenowych. Warsztaty odbyły się 2 marca 2023 na terenie szkoły.


Link do quizu:
https://create.kahoot.it/share/nbp/6f3190f6-3cb2-4d2a-8e68-6f9c1261b47c


Image (6).jpeg​​​​​​​

Image (8).jpeg

Image (9).jpeg

Copyright 2022 IV Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie