slogan


Nowy projekt Erasmus+ w Czwórce

„I`m Safe at School” (Jestem bezpieczny w szkole)

Rozpoczęliśmy nowy projekt poświęcony zapobieganiu przemocy rówieśniczej
i cyberprzemocy. Naszymi partnerami w tym projekcie są szkoły w Grecji, Rumunii, Włoszech, Turcji i Wielkiej Brytanii.
W dniach 19-23 listopada 2018r. w Buzau w Rumunii odbyło się inauguracyjne spotkanie koordynatorów szkolnych, służące planowaniu działań.

3

Koordynator projektu
Elżbieta Łuczak