slogan


ABC

ZAŁOŻENIA DO PLANU RALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA MATEMATYKI W KLASIE II ( zakres podstawowy)

Program nauczania: Matematyka z plusem
Liczba godzin nauki w tygodniu: 3

Planowana liczba godzin w ciągu roku: 92

Podręczniki i książki pomocnicze Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego:

Matematyka II. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy. Nowa wersja — M. Dobrowolska, M. Karpiński, J. Lech

Matematyka II. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy z rozszerzeniem. Nowa wersja — M. Dobrowolska, M. Karpiński, J. Lech

Matematyka II. Zbiór zadań — M. Braun, M. Dobrowolska, M. Karpiński, J. Lech, E. Zamościńska

Matematyka II. Sprawdziany — U. Sawicka–Patrzałek, D. Figura, B. Jeleńska, A. Wola, W. Urbańczyk

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY II

 

Liczba godzin

Potęgi, pierwiastki i logarytmy

23

Potęgi

3

Pierwiastki

3

Potęgi o wykładnikach wymiernych

2

Logarytmy

3

Właściwości logarytmów

2

Funkcje wykładnicze

2

Proste równania wykładnicze

2

Zastosowanie potęg i logarytmów

3

Powtórzenie i praca klasowa

3

Figury i przekształcenia

15

Przekształcenia geometryczne. Symetrie

3

Symetrie w układzie współrzędnych

2