slogan


Samorząd uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego
w roku szkolnym 2019/2020

Przewodniczący  Marek Giedrys
Zastępca przewodniczącego      Mikołaj Zając
Zastępca przewodniczącego  Nikola Andruszko
Skarbnik  Wojciech Mizgalski

 

24 września 2019r. odbyły się w naszym liceum wybory do Samorządu Uczniowskiego. Uprawnionych do głosowania było 418 uczniów. Wybory poprzedzone były kampanią wyborczą przeprowadzoną przez kandydatów od 16.09.2019r. do 20.09.2019r. w formie plakatów z programem wyborczym.

Wybory były lekcją demokracji dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Uczniowie przekonali się, że w dorosłym życiu czeka ich wiele trudnych wyborów.

W głosowaniu wzięło udział 388 uczniów, którzy wybierali swoich przedstawicieli spośród 8 kandydatów. Wśród wszystkich oddanych do głosowania kart, 3 głosy były nieważne (ze względu na brak oznaczenia kandydata). Frekwencja w wyborach wyniosła 92,82%.

Komisja wyborcza w składzie: Julia Chojnacka (klasa III B), Tatiana Kowalczyk (klasa III D) Dorian Fortulański (klasa I C) czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczenia głosów. Nauczycielami nadzorującymi przebieg wyborów byli: Sandra NieckoJerzy Ułasiuk.

Po przeliczeniu wszystkich oddanych głosów wyłoniono następujące osoby do Rady Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019 / 2020:

Marek Giedrys, klasa II C – przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego,

Mikołaj Zając, klasa I A – zastępca przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego,

Nikola Andruszko, klasa I B – zastępca przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego,

Wojciech Mizgalski, klasa I B – skarbnik Rady Samorządu Uczniowskiego.

Wszystkim Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy oraz dużo zapału
i nowych pomysłów!

Przygotowała: Sandra Niecko

   21 października 2019