slogan


Samorząd uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego
w roku szkolnym 2018/2019

Przewodnicząca  Aleksandra Rożek
Zastępca przewodniczącej      Marek Giedrys
Zastępca przewodniczącej  Aleks Pietruski 
Sekretarz  Aleksandra Malesza