Samorząd uczniowski


Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023

Przewodnicząca Nicole Mc Daniel
Wiceprzewodnicząca Emilia Borysiak
Wiceprzewodnicząca  
Skarbniczka Patrycja Różalska
Członkowie RSU  
   
   
Opiekun SU Bożena Śledziowska

Copyright 2022 IV Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie