Studniówka 2025

Wszelkie wpłaty związane z organizację Studniówki w roku szkolnym 2024/2025 dokonujemy na konto stowarzyszenia "Czwórka"

Nr rachunku

PKO BP  45 1020 4795 0000 9602 0475 5692

w opisie proszę podać informację:

  • Studniówka 2025
  • imię i nazwisko ucznia
  • klasa

 

Copyright 2022 IV Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie