Lekcje ekonomii

Lekcje ekonomii w ramach pierwszego zadania Złotych Szkół NBP zostały przeprowadzone w trzech działaniach:

 1. Lekcje interaktywne prowadzone przez przedstawicieli Ambasadorów Złotych Szkół NBP w klasach pierwszych i drugich.
 2. Lekcje ekonomii na lekcjach biznes i zarządzanie oraz  podstawach przedsiębiorczości w klasach drugich i trzecich.
 3. Lekcje ekonomii na lekcjach informatyki w klasach pierwszych, drugich i trzecich.

I. Lekcje interaktywne prowadzone przez przedstawicieli Ambasadorów Złotych Szkół NBP w klasach pierwszych i drugich.

Lekcje ekonomii (interaktywne) nt. „Polski złoty w obiegu od 100 lat” zostały przeprowadzone w klasach pierwszych i drugich od 30 stycznia do 2 lutego 2024 roku. Zajęcia odbyły się w budynku przy kościele w Sali konferencyjnej, prowadziły je uczennice: Patrycja Różalska, Julia Glaubitz, Hanna Janowicz – Ambasadorzy Złotych Szkół NBP. Lekcja ekonomii podzielona została na trzy części. W części wstępnej uczniowie zostali wprowadzeni w historię polskiego złotego, który ma bezpośredni związek z historią Polski. Prowadzące przedstawiły  prezentację  „100 lat polskiego złotego”. W drugiej części zajęć uczniowie uczestniczyli w warsztatach „Escape room”, podczas których musieli wykonać zadania, aby otworzyć skrzynię ze skarbem. Podsumowaniem lekcji był Quizlet, który pozwolił na wyłonienie 6 osób do II Etapu naszego projektu Złotych Szkół NBP.

Część 1

 „Polski złoty w obiegu od 100 lat” to interaktywne lekcje ekonomii, które zostały przeprowadzone w dniach od 30 stycznia do 02 lutego 2024 w klasach pierwszych i drugich. W lekcji ekonomii uczestniczyło 11 klas, łącznie 320 uczniów. Autorkami pomysłu na lekcję interaktywną były uczennice Patrycja Różalska, Julia Glaubitz, Hanna Janowicz, które również prowadziły zajęcia. Prowadzące zaprezentowały wykład w oparciu o prezentację „Polski złoty w obiegu od 100 lat” (lekcja teoretyczna). Zadaniem uczniów było zapamiętanie przekazanej wiedzy, która była bardzo przydatna w kolejnych etapach lekcji. Następnie „Escap room” (lekcja praktyczna) oraz Quizlet, który pozwolił na wyłonienie 6 osób do Etapu II naszego projektu.

Część 2 Escape room

Po części teoretycznej uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy, które wykonywały równolegle te same zadania w dwóch salach. Każdy zespół został wyposażony w krótkofalówki, przez które lider komunikował się z prowadzącymi, a ci z innego pomieszczenia podawali zadania do wykonania, jak również udzielali wskazówek do prawidłowego rozwiązania.

 1. Pierwsze zadanie, jakie otrzymali uczniowie LO4 to pozbieranie oraz policzenie ilości banknotów o nominałach (10,20,50,100,200). Banknoty zostały rozsypane po całej sali. Po podaniu prawidłowego wyniku przez krótkofalówkę, uczniowie (zespół) otrzymali jedną z cyfr do otwarcia kufra skarbów. Cyfra:1
 2. Pytanie następne zostały zadane przez krótkofalówkę. Kiedy został wyemitowany pierwszy Polski pieniądz papierowy? Odp: W 1794r. Za prawidłową odpowiedź uczniowie otrzymali drugą cyfrę do otworzenia kufra. Cyfra: 9
 3. Zaśpiewanie piosenki refrenu ABBA „Money, Money, Money”.
 4. Szukaj w skarbnicy wiedzy? Kolejna koperta z zadaniem ukryta była między książkami. Zadanie: „Pieniądz w ujęciu historycznym”.  W kopercie umieszczone zostały karty z opisami ciekawostek z historii pieniądza. Zadaniem grupy było przedyskutowanie i przyporządkowanie kart do konkretnego pojęcia:
  • Towar za towar – Jaką nazwę nosi najwcześniejszy rodzaj wymiany?
  • Pieniądz kruszcowy – Gdzie i kiedy dokonano wynalazku monety? Na czym polegało zjawisko psucia pieniądza? Pieniądz a srebro i złoto. Gorączka złota.
  • Pieniądz papierowy z parytetem kruszcu – System z Bretton Woods.
  • Pieniądz papierowy – Skąd się wzięły banknoty.
  • Pieniądz bezgotówkowy – Przyszłość pieniądza.
   Za poprawne dopasowanie opisów przedmiotów na kartę pracy uczniowie uzyskali 3 cyfrę do otworzenia kufra. Cyfra: 9
 5. Czas i morze bez ruchu stać nie może ? Zadanie ukryte będzie za zegarem.  W kopercie pod nazwą „Cechy pieniądza” uczniowie odnajdą 7 zdjęć przedstawiających różne przedmioty, np. skóry zwierząt, śruby, muszle, sól, sztaby złota, cukierki) oraz tabelę pomocniczą do ich oceny. Zadaniem grupy było określenie, jak poszczególne przedmioty nadają się do pełnienia funkcji pieniądza i spełniają cechy:
  • uznana wartość
  • podzielność
  • akceptowalność
  • trwałość
  • poręczność
  • jednorodność
  • rozpoznawalność
   Wniosek: Pieniądz to uniwersalny towar (produkt lub usługa) o doskonałej płynności, czyli łatwy do zamiany na każdy inny. Cyfra: 5
 6.  Po otrzymaniu (zdobyciu) wszystkich cyfr, uczniowie wpisują szyfr na kłódkę, aby otworzyć kufer, w nim znajdował się będzie skarb (złota moneta). Cyfry:1995  Data denominacji pieniądza

Część 3 Quizlet

Podsumowaniem lekcji był Quizlet przygotowany przez prowadzące. Uczniowie po zalogowaniu się na swoich telefonach rozwiązywali test na czas. Sześciu uczniów z każdej klasy, którym udało się prawidłowo odpowiedzieć na pytania i uzyskali najlepszy czas,  awansowali do udziału w kolejnym etapie naszego projektu. Tak więc w warsztatach weźmie udział 60 uczniów.

II. Lekcje ekonomii na lekcjach biznes i zarządzanie oraz  podstawach przedsiębiorczości w klasach drugich i trzecich.

W ramach programu Złote Szkoły NBP odbyły się lekcje podstaw przedsiębiorczości na temat: „Narodowy Bank Polski i jego funkcja emisyjna”. Monety i medale emitowane na przestrzeni lat to przecież głos z przeszłości, zachęcający, by dowiedzieć się, jak dawniej funkcjonowało społeczeństwo, jak wyglądała sytuacja ekonomiczna ludzi, co ważnego wydarzyło się w czasach historycznych. Wiedza o środkach płatniczych, monetach i medalach kolekcjonerskich poszerza horyzonty. Pokazuje, że numizmatyka to również sposób na pomnażanie kapitału. Dzięki zajęciom uczniowie poznali i zrozumieli terminologię używaną w numizmatyce. Otrzymali również wiedzę na temat zróżnicowania i charakterystyki wyrobów. Mieli też możliwość zapoznania się w praktyce z monetami kolekcjonerskimi z prywatnych kolekcji przyjaciół szkoły. Łącznie w lekcji ekonomii uczestniczyło 9 klas, 270 uczniów.

III. Lekcje ekonomii na lekcjach informatyki w klasach pierwszych, drugich i trzecich.

W ramach projektu Złote Szkoły NBP uczniowie klas pierwszych rywalizowali w grze symulacyjnej ,,Pierwszy milion”. Gracze, by osiągnąć swój cel, jakim było zarobienie pierwszego miliona złotych, musieli korzystać z narzędzi finansowych (fundusze inwestycyjne, lokaty, akcje, obligacje, surowce), dbać o standard życia, realizację potrzeb konsumpcyjnych oraz podnosić kwalifikacje z wiedzy ekonomicznej i finansowej. Dzięki grze uczniowie mieli okazję nauczyć się, jak oszczędzać, gospodarować budżetem i w jaki sposób inwestować na giełdzie. Sprawdzali swoje predyspozycje, weryfikowali wiedzę, testowali umiejętności, by zdobyć swój pierwszy milion złotych. Ich program nauczania został wzbogacony w zakresie praktycznej edukacji finansowej i podnoszenia kompetencji w zakresie podstawowych narzędzi finansowych. Zajęcia kształtowały podstawy przedsiębiorczości wśród młodzieży, upowszechniały wiedzę na temat rynku kapitałowego i jego produktów, umiejętności inwestowania oraz zarządzania finansami osobistymi. Łącznie w lekcji ekonomii uczestniczyło 15 klas, 450 uczniów.

Filmowa dokumentacja lekcji:

Copyright 2022 IV Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie