1 marca 2024 roku o godzinie 10.00 miał miejsce trzeci etap zadań realizowanych w projekcie Złote Szkoły NPB. Podsumowaniem naszych zadań była debata - Teleturniej Postaw na Milion, w której uczestniczyli reprezentanci klas drugich i trzecich z najwyższą liczbą punktów uzyskanych w warsztacie uczniowskim Licytacja ekonomiczna. W tym roku finał odbył się w gościnnych murach Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej w Szczecinie.

Uczennica Patrycja Różalska przywitała Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego Pana Janusza Olczaka, przedstawiciela US, Pana Profesora Przemysława Pluskotę, przedstawiciela NBP, Panią Katarzynę Zwarzany, nauczycieli i uczniów.

Pan profesor wygłosił wykład na temat historii pieniądza, który był przewodnim tematem debaty.

W drugiej części zajęć odbyła się rywalizacja zespołów w Teleturnieju Postaw na Milion. W konkurencji wzięło udział 10 osób (zwycięzcy wyłonieni z rozgrywek w warsztacie uczniowskim Licytacja ekonomiczna). Uczestnicy zostali podzieleni na zespoły (5 zespołów po 2 osoby), w których odpowiadali na zadane im pytania. Treści dotyczyły wcześniejszego wykładu oraz lekcji ekonomii. Każda grupa na start otrzymała 1 000 000 zł do dalszej dyspozycji. Uczestnicy musieli wybrać poprawną odpowiedź spośród podanych i zdecydować, jaką kwotę chcą postawić na wybraną przez nich odpowiedź. Jeżeli uczestnicy zadecydowali się postawić daną kwotę na odpowiedź, która okazała się poprawna, cała kwota zostaje w dalszym ciągu w ich posiadaniu, jeżeli postawili daną kwotę na złą odpowiedź, pieniądze przepadają i dana kwota zostaje im odebrana. Po zakończeniu wszystkich pytań pozostałe pieniądze każdej z grup miały zostać podliczone i na tej podstawie wyłonić zwycięzców. Jednak tak się nie stało, ponieważ uczestnicy debaty byli bardzo dobrze przygotowani i poradzili sobie z odpowiedziami. Musiała nastąpić kolejna seria pytań, a gdy ta się wyczerpała, pytania zadawali kolejno Pan Profesor Przemysław Pluskota, Dyrektor Janusz Olczak, nauczyciele Alicja Sulima i Agnieszka Ratajczak. Wiedza na temat historii złotego polskiego oraz funkcji emisyjnej NBP naszych uczestników rywalizacji okazała się tak duża, iż nie wyłoniono zwycięskiej drużyny. Przyznane zostały dwa pierwsze miejsca, drugie i trzecie.

Podsumowaniem całego wydarzenia było wręczenie nagród i dyplomów dla zwycięzców i uczestników: debaty, konkursu plastycznego Polski złoty w obiegu od 100 lat - NBP i jego funkcja emisyjna oraz drużynie ambasadorów wiedzy ekonomicznej. Przebieg całego wydarzenia był nagrywany przez UNIWIZJĘ - Telewizję Uniwersytetu Szczecińskiego, a relacja zamieszczona jest na portalu US oraz Facebooku. https://www.facebook.com/UNIWIZJA/videos/7712506675448818/

Link do filmu Telewizji Uniwersytetu Szczecińskiego: https://www.youtube.com/watch?v=piayXCYPRpM

Copyright 2022 IV Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie