slogan


Patron

Nie Bolesław Prus, a właściwie Aleksander Głowacki (1847-1912). Był pisarzem i publicystą. Odegrał przełomową rolę w unowocześnianiu powieści polskiej. Współtwórca polskiego realizmu.
Pisał głównie humoreski, nowele, opowiadania (Kłopoty babuni 1874, Powracająca fala 1880, Antek 1881, Kamizelka 1882), szkice powieściowe (Anielka 1880), wzruszające losem dziecka, ludzi biednych, skrzywdzonych przez los lub warunki społeczne. Były to powieści należące do osiągnięć literatury polskiej: pierwszą powieścią naturalistyczną, obrazującą kolonizację wsi była Placówka (1886), epicka panorama życia Warszawy - Lalka (1890), społeczno-obyczajowa - Emancypantki (1894), historyczno-polityczna poświęcona starożytnemu Egiptowi - Faraon (1897). Jak na wstępie wspomniałem Prus był także publicystą. Napisał szereg artykułów publicystycznych do warszawskich gazet (Kroniki 1953-70).