slogan


Historia IV LO

Dzieje IV Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie sięgają roku 1949, kiedy to na bazie szkoły podstawowej przy ul. Chobolańskiej powołano do życia szkołę średnią. Utworzona wówczas klasa I liczyła 30 uczniów, z których w maju 1953r. 11.stu złożyło egzamin maturalny. Z roku na rok przybywało uczniów i przedwojenny budynek nie był już w stanie pomieścić dwóch szkół.
Z inicjatywy ówczesnego dyrektora - Jana Jasińskiego - który 20 grudnia 1955r. położył pierwszą cegłę pod fundamenty, zbudowano nową szkołę. Już 25 sierpnia 1956 odbyła się wielka przeprowadzka do nowego budynku przy ulicy Kingi 2. W ostatniej chwili, przed rozpoczęciem roku szkolnego 1956/57, Kuratorium zadecydowało, że w nowym budynku przy ulicy Kingi mieścić się będzie szkoła jedenastoletnia z oficjalną nazwą: Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego nr 4. Dyrektor Jan Jasiński z wielką pasją przystąpił do pracy w nowym budynku. Młodzież, za przykładem dyrektora, dbała o porządek w szkole i dookoła jej siedziby. Przybywały nowe meble, pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowych, wzbogaciła się biblioteka szkolna,
a kwiaty i wystrój nadały wnętrzu przytulny charakter. Młodzież i nauczyciele własnymi rękoma obsadzili dookoła wielkie boisko szkolne ozdobnymi krzewami i drzewami. Dziś można podziwiać piękne iglaki, zwłaszcza cisy oraz strzeliste topole.

Po roku 1962, w związku z zaplanowaną trzecią reformą oświaty, jedenastolatka była - począwszy od klas najmłodszych - stopniowo likwidowana. W 1966r. wszystkie klasy stopnia podstawowego (I-VIII) odeszły do nowego budynku przy ul. Brodnickiej 10 (dawna SP 66, dziś Gimnazjum 20), tu pozostały jedynie klasy stopnia licealnego. W jubileuszowym dla państwa polskiego roku 1966 dzień nauczyciela uhonorowano nadaniem szkole imienia Bolesława Prusa. Z tej też okazji nasza szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski. Rok 1970 był rokiem zwrotnym w życiu liceum. Przestała istnieć jedenastolatka, pozostało czteroletnie Liceum Ogólnokształcące nr 4 im. Bolesława Prusa. W 1973r. odsłonięto popiersie patrona szkoły wykonane przez szczecińskiego rzeźbiarza S. Wilka. Usytuowane zostało wśród zieleni przed frontem budynku naszej szkoły.

Jeszcze raz w latach 1986-91 z powodu wyżu demograficznego, budynek naszego liceum udzielił gościny klasom ze szkoły podstawowej przy ulicy Chobolańskiej - przez ten okres szkoła funkcjonowała pod nazwą: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, po czym powróciła do swojej nazwy.

IV Liceum Ogólnokształcące zmieniało nazwy, zmieniali się również jego uczniowie i nauczyciele. Na przestrzeni lat "odeszło w świat" ponad 5442 absolwentów, którzy w trakcie nauki w szkole zdobywali dla niej puchary sportowe, medale, dyplomy w różnego rodzaju konkursach przedmiotowych, w trwającym kilka lat konkursie "Młodzi Miłośnicy Melpomeny", konkursach ekologicznych, a także innych formach działalności pozalekcyjnej. Młodzież z naszej szkoły uczestniczyła w akcjach "Sprzątanie Świata", a w latach 1994 - 2001  pracowała w ramach Klubu Szkół Promujących Zdrowie przy Zachodniopomorskim Konsorcjum Zdrowia. W późniejszym okresie zdobywała wiedzę biologiczna w ramach Młodzieżowej Akademii Medycznej Pomorskiej Akademii Medycznej, obecnie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.ego.

W pamięci poszczególnych roczników zapisali się wybitni nauczyciele tacy jak: J. Jasiński, E. Boczkowsaka, E. Wierzchowska, Z. Tlolka, B. Cieślukiewicz, J. Brinken, E. Zdrowska, H. Pieszko-Głuszko, N. Abkowicz-Krajewska, J. Malinowski Najliczniej młodzież wspomina najdłużej związanego z naszą szkoła, bo aż 37 lat Stanisława Balińskiego. Pamięć tego wspaniałego matematyka byli uczniowie uhonorowali w roku pięćdziesięciolecia szkoły, tj. 1999, tablicą pamiątkową.

opracowała mgr Małgorzata Osuch