Historia szkoły

Historia IV LO

Dzieje IV Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie sięgają roku 1949, kiedy to na bazie szkoły podstawowej przy ul. Chobolańskiej powołano do życia szkołę średnią. Utworzona wówczas klasa I liczyła 30. uczniów, z których w maju 1953r. 11. złożyło egzamin maturalny.
Z roku na rok przybywało uczniów i przedwojenny budynek nie był już w stanie pomieścić dwóch szkół. Z inicjatywy ówczesnego dyrektora - Jana Jasińskiego - który 20 grudnia 1955r. położył pierwszą cegłę pod fundamenty, zbudowano nową szkołę. Już 25 sierpnia 1956 odbyła się wielka przeprowadzka do nowego budynku przy ulicy Kingi 2.

W ostatniej chwili, przed rozpoczęciem roku szkolnego 1956/57, Kuratorium zadecydowało, że w nowym budynku przy ulicy Kingi mieścić się będzie szkoła jedenastoletnia z oficjalną nazwą: Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego nr 4. Dyrektor Jan Jasiński z wielką pasją przystąpił do pracy w nowym budynku. Młodzież, za przykładem dyrektora, dbała o porządek w szkole i dookoła jej siedziby. Przybywały nowe meble, pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowych, wzbogaciła się biblioteka szkolna, a kwiaty i wystrój nadały wnętrzu przytulny charakter. Młodzież i nauczyciele własnymi rękoma obsadzili dookoła wielkie boisko szkolne ozdobnymi krzewami i drzewami. Dziś można podziwiać piękne iglaki, zwłaszcza cisy, topole niestety już wycięto.

Po roku 1962, w związku z zaplanowaną trzecią reformą oświaty, jedenastolatka była - począwszy od klas najmłodszych - stopniowo likwidowana. W 1966r. wszystkie klasy stopnia podstawowego (I-VIII) odeszły do nowego budynku przy ul. Brodnickiej 10 (dawna SP 66, dziś Gimnazjum 20), tu pozostały jedynie klasy stopnia licealnego. W jubileuszowym dla państwa polskiego roku 1966 dzień nauczyciela uhonorowano nadaniem szkole imienia Bolesława Prusa.
Z tej też okazji nasza szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski. Rok 1970 był rokiem zwrotnym w życiu liceum. Przestała istnieć jedenastolatka, pozostało czteroletnie Liceum Ogólnokształcące nr 4 im. Bolesława Prusa. W 1973r. odsłonięto popiersie patrona szkoły wykonane przez szczecińskiego architekta, artystę – rzeźbiarza Ryszarda Wilka. Usytuowane zostało wśród zieleni przed frontem budynku naszej szkoły.

Jeszcze raz w latach 1986-91 z powodu wyżu demograficznego, budynek naszego liceum udzielił gościny klasom ze szkoły podstawowej przy ulicy Chobolańskiej - przez ten okres szkoła funkcjonowała pod nazwą: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 i dyrektorstwem mgr Jana Rosoła, po czym powróciła do swojej nazwy.
IV Liceum Ogólnokształcące zmieniało nazwy, zmieniali się również jego uczniowie i nauczyciele. Na przestrzeni lat "odeszło w świat" około 10 tys. absolwentów, którzy w trakcie nauki w szkole zdobywali dla niej puchary sportowe, medale, dyplomy w różnego rodzaju konkursach przedmiotowych (dawniej z młodzieżą wędrowała mgr Bogna Smuda dziś na turystycznych szlakach nizin, gór i wody szaleje niezmordowany mgr Waldemar Hejza), w trwającym kilka lat konkursie "Młodzi Miłośnicy Melpomeny", konkursach ekologicznych,
a także innych formach działalności pozalekcyjnej. W 1989r. polonistka mgr Małgorzata Osuch nawiązała współpracę z Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie – ta współpraca trwa po dziś dzień. Młodzież z naszej szkoły uczestniczyła w akcjach "Sprzątanie Świata", a w latach 1994 - 2001 pracowała w ramach Klubu Szkół Promujących Zdrowie przy Zachodniopomorskim Konsorcjum Zdrowia. W późniejszym okresie zdobywała wiedzę biologiczną w ramach Młodzieżowej Akademii Medycznej Pomorskiej Akademii Medycznej, obecnie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, z której jesteśmy bardzo dumni. Pracą z młodzieżą w Akademii z ramienia szkoły zajmowały się kolejne nauczycielki: mgr Wiesława Fejfer-Kalmonowicz, mgr Małgorzata Kiepura, mgr Anna Gibek, mgr Agnieszka Zakrzewska.

Młodzież naszego liceum może rozwijać swoje zdolności dziennikarskie w Kole Dziennikarskim prowadzonym przez mgr Magdalenę Wasielewską. Wydając „Lustro" – szkolną gazetkę zdobyliśmy dwukrotnie nagrodę Pulitzera.

Tak modnymi dziś zainteresowaniami informatycznymi młodzież szkół gimnazjalnych mogła popisywać się w organizowanym przez naszą szkołę Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym, prowadzonym przez mgr Błażeja Gruszczyńskiego.
Kolejna reforma oświaty i tzw. Nowa Matura przekształciła licea ogólnokształcące, po wprowadzeniu w życie gimnazjów, w trzyletnie szkoły ponadgimnazjalne. Na szczęście nazwa IV Liceum Ogólnokształcące nadal obowiązywała. Wraz z kolejnym charyzmatycznym dyrektorem – mgr Danutą Rodziewicz, młodzież pokonywała przeszkody by sprostać nowej formule egzaminacyjnej. Obok egzaminów tzw. rozszerzonych z przedmiotów dodatkowych, wybieranych przez uczniów, zupełnym novum były prezentacje maturalne z j. polskiego. Początkowo przyjęte bardzo spontanicznie z upływem lat przestały mieć swój szczególny charakter i traciły zarówno na randze, jak i podejściu uczniów do egzaminu. Od trzech lat formuła egzaminu ustnego uległa kolejnej zmianie. Zmieniły się również arkusze maturalne z poszczególnych przedmiotów. Ale nasza młodzież osiąga wyniki, których nie musimy się wstydzić. W rankingach szkół od szeregu lat zajmujemy godne miejsce. Na te wyżyny wyniosła ambitny i pracowity zespół jego szefowa dyr. Danuta Rozdziewicz, którą przyszło nam, z ogromnym smutkiem, pożegnać się w 2013r.

Nasza młodzież jest bardzo uzdolniona: śpiewa, gra na różnych instrumentach, tańczy, recytuje, maluje, fotografuje, uprawia najprzeróżniejsze sporty a nawet sztukę cyrkową. To ogromny potencjał, który nie ujawnia się na chemii, matematyce, WOS-ie.
Te zdolności młodzież prezentuje podczas zapoczątkowanych w roku 2003 Prezentacjach Artystycznych Czwórki.

W pamięci poszczególnych roczników zapisali się wybitni nauczyciele tacy jak: J. Jasiński, E. Boczkowsaka, E. Wierzchowska, Z. Tlolka, B. Cieślukiewicz, J. Brinken, E. Zdrowska, H. Pieszko-Głuszko, N. Abkowicz-Krajewska, J. Malinowski. J. Muszyńska, dr J. Cebertowicz,
A. Ukraińska, K. Kapała. Najliczniej młodzież wspominała do jubileuszu 50.lecia najdłużej związanego z naszą szkołą, bo aż 37 lat Stanisława Balińskiego. Pamięć tego wspaniałego matematyka byli uczniowie uhonorowali w roku pięćdziesięciolecia szkoły, tj. 1999, tablicą pamiątkową. Do tej listy należy dopisać kolejne nazwiska nauczycieli związanych już ponad trzydzieści lat ze szkołą: Małgorzatę Zawadzką, Małgorzatę Młodziankiewicz, Małgorzatę Osuch, Barbarę Dykę (Gazdę).
Wracają do naszej szkoły po latach już nie uczniowie, ale ich dzieci, by kontynuować historię i tradycje swoich rodziców. A naszemu gronu, mimo iż jego skład się zmienia, nadal nie brakuje ambicji, wszak „...świat należy do tych, którzy go biorą" tym razem z ambitnym dyrektorem – mgr Januszem Olczakiem.

Opracowała: Małgorzata Osuch

Copyright 2022 IV Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie