Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny zgodny z art. 13 ust. 1 i 2 RODO


Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Szczecinie
jest Rafał Malujda,
e-mail: iod@spnt.pl, tel.: 91 85 22 093

Zastępcą Inspektora Ochrony Danych Osobowych
w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Szczecinie
jest Agnieszka Marciniak
e-mail: iod@spnt.pl, tel.: 91 85 22 093


Copyright 2022 IV Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie