Stowarzyszenie "Czwórka"

Stowarzyszenie "CZWÓRKA" przy IV Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Szczecinie

Zarząd
     
Prezes: Stanisław Pietryga  
Wiceprezes: Agnieszka Gałązka - Pawlukowicz  
Sekretarz:    
Skarbnik  Anna Rajczyk - Paprocka  
     
przew. Kom. Rewiz.    
w-ce przew.Kom.Rewiz    

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie „Czwórka”
IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Szczecinie
ul. Św. Kingi 2, 71–032 Szczecin

adres e-mail:  czworka@lo4.szczecin.pl

NIP 852-267-78-81

Nr rachunku

PKO BP  45 1020 4795 0000 9602 0475 5692

KRS: 0000939212

Copyright 2022 IV Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie