Rada Rodziców

Rada Rodziców
IV Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Szczecinie

Funkcja Imię i nazwisko
Przewodniczący: Leszek Bazyliński tel. 600 453 149
Wiceprzewodniczący: Jarosław Peregud-Pogorzelski
Sekretarz: Paweł Ciesielski
   
   
przew. Kom. Rewiz. Ewa Włodarczyk
w-ce przew. Kom. Rewiz. Ilona Glaubitz

Dane kontaktowe

Rada Rodziców IV LO im. B. Prusa w Szczecinie
ul. Św. Kingi 2, 71 – 032 Szczecin
adres e-mail:  rr@lo4.szczecin.pl

Nr rachunku

PKO BP  85 1020 4795 0000 9502 0475 5700


 

Copyright 2022 IV Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie