„Adwokatura przeciwko przemocy” – warsztaty z adwokatem Panem Pawłem Hałaczkiewiczem

„Adwokatura przeciwko przemocy” – warsztaty z adwokatem Panem Pawłem Hałaczkiewiczem

W lutym tego roku, wszystkie klasy 1 miały przyjemność brać udział w warsztatach z Panem Adwokatem Pawłem Hałaczkiewiczem. Pan Adwokat przeprowadził z nami zajęcia w ramach akcji "Adwokatura przeciw przemocy" organizowanej przez Naczelną Radę Adwokacką w ramach Edukacji Obywatelskiej. Przez 2 godziny lekcyjne odgrywaliśmy w grupach role: policjantów, świadków, protokolant oraz obserwatorów.

Świadkowie obejrzeli film "Powstrzymaj dyskryminację", na podstawie którego składali zeznania. Miało to pokazać, jak okropne zachowania wpływają na uczucia ludzi. Pan Adwokat objaśnił również, jak wyglądają prawdziwe zeznania świadków podobnych zdarzeń.

Zadawaliśmy mnóstwo pytań, ponieważ warsztaty zdecydowanie dały nam do myślenia. Mogliśmy lepiej zrozumieć sytuację ze strony osób, które są dyskryminowane. Pokazały nam w ciekawy sposób jak ogromnym problemem jest wykluczenie.

Nina Maleńczyk 1F
Paulina Kaniewska 1F

Copyright 2022 IV Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie