Akcja „Adwokaci rozjaśniają prawo” w IV LO – Rozmowy nt. cyberprzemocy.

Akcja „Adwokaci rozjaśniają prawo” w IV LO – Rozmowy nt. cyberprzemocy.

Akcja „Adwokaci Rozjaśniają prawo” pojawia się w naszej szkole po raz kolejny, po zeszłorocznym spotkaniu dot. bezpieczeństwa w sieci, bezpiecznego korzystania z zakupów online, poszanowania i ochrony praw autorskich oraz dóbr osobistych w internecie.

Podczas dwugodzinnej rozmowy z Adwokatem Panem Rafałem Hałaczkiewiczem uczniowie naszej szkoły wykazali się znajomością tematów przedstawionych na spotkaniu.

Tematy spotkania kręciły się wokół szkodliwej działalności w Internecie, tj. hejt, cyberprzemoc, stalking oraz mowa nienawiści. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się o faktycznych konsekwencjach, które niosą za sobą nieprzyzwoite zachowania w przestrzeni medialnej, które często okazują się być przestępstwem.

Uczniowie poznali ustalone w kodeksie karnym kary dla przestępców dopuszczających się stalkingu, zniesławienia itd. Razem z adwokatem uczniowie zastanawiali się,
czy dane zachowanie jest godne potępienia, czy też nie.

 

Zuzanna Gniadek klasa IIIc

Copyright 2022 IV Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie