Dzień Otwarty US

Dzień Otwarty US

W dniu 13 grudnia bieżącego roku piętnastoosobowa grupa uczniów Naszej szkoły uczestniczyła w dniu otwartym Uniwersytetu Szczecińskiego, na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w Instytucie Nauk o Morzu i Środowisku. Podczas tej wizyty uczestnicy wysłuchali i obejrzeli wykład dr hab. prof. US Tomasza Wolskiego poświęcony genezie, występowaniu i systemie ostrzegania przed falą tsunami. Dowiedzieli się także, czy powyższe zjawisko kiedykolwiek wystąpiło w wodach Morza Bałtyckiego. Następnie zapoznali się z ofertą edukacyjną Wydziału, którą przedstawiła koordynator Dnia Otwartego Geocentrum mgr Agnieszka Strzelecka. Podczas tej części spotkania uczniowie dowiedzieli się m. in. jaki badania prowadzone są na kierunkach: geologia, oceanografia, geografia i eksploatacja zasobów (również morskich) i jakie jest ich znaczenie dla człowieka i gospodarki. W ostatniej części młodzież zwiedziła laboratorium geochemiczne, którego pracownik, mgr Paweł Osuch, przedstawił zasady działania urządzeń pomiarowych oraz metody ilościowe analizy osadów różnego pochodzenia. Podczas spotkania pracownicy naukowi Instytutu podkreślali znaczenie pionierskich badań nad okrzemkami i związany z nią wielopłaszczyznowy rozwój diatomologii. Podsumowując – spędzone w Geocentrum trzy godziny umożliwiły nam ugruntowanie dotychczas zdobytej, głównie w ławkach szkolnych, wiedzy z zakresu nauk geofizycznych, a także pozwoliły poznać współczesne kierunki ich rozwoju i możliwości wykorzystania zdobyczy naukowych w życiu codziennym (także w tworzeniu własnego biznesu). Mamy nadzieję, że niedługo pojawi się kolejna okazja, aby zawitać w uczelniane progi, a zwłaszcza móc obejrzeć zbiory szczecińskiego Muzeum Geologicznego.

Uczestnicy Dnia Otwartego

Copyright 2022 IV Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie