Gumieńce dla Emilki

Gumieńce dla Emilki

Gumieńce dla Emilki koszykarze.jpg

Mała, pięcioletnia dziewczynka, Emilka, być może mieszkająca w sąsiedztwie kogoś z Was, potrzebuje pomocy ludzi dobrej woli. Nie było więc wątpliwości , aby włączyć się w akcję zapoczątkowaną przez społeczność Szkoły Podstawowej nr 16.
Pomogliśmy już Emilce zbierając datki (1000zł) podczas tradycyjnego szkolnego Koncertu Kolęd, który odbywa się w pobliskim kościele. Samorząd uczniowski zarobił
sprzedając ciasta kwotę 106,50 zł. Kolejna nasza akcja to mecze drużyn koszykówki. 25 marca zmierzyli się ze sobą uczniowie naszej szkoły oraz pobliskiej SP8. Emocji było
wiele, a co najważniejsze sportowcy wpłacili „startowe”, które oczywiście zasiliło konto Emilki.
W dniach 23 do 31marca, na przerwach, uczniowie sprzedawali tosty i własnego wypieku ciasta.
Bardzo dziękujemy na Waszą pomoc i zaangażowanie. W sumie dzięki Waszej ofiarności przekazaliśmy na konto Emilki, za pośrednictwem zbiórki "Siepomaga", 1667 złotych.

Gumieńce dla Emilki potwierdzenie wpłaty.jpg

Copyright 2022 IV Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie