IV LO w Rumunii, czyli o projekcie Erasmus+ Next step.

IV LO w Rumunii, czyli o projekcie Erasmus+ Next step.

W ramach projektu Erasmus+ uczennice naszej szkoły, Patrycja Różalska z klasy 3b, Zuzanna Gniadek z klasy 3c oraz Oliwia Bukowska i Alicja Dziemecka z klasy 3d razem z Panem Dyrektorem Januszem Olczakiem oraz Panią profesor Iwoną Szybowicz, mieli przyjemność odwiedzić Rumunię, konkretnie miasto Buzău, w dniach 19-25 listopada. Oprócz Polski, w Rumunii pojawili się także przedstawiciele państw takich jak: Grecja, Niemcy oraz Włochy. Na przestrzeni kilku dni odbyły się warsztaty, zajęcia oraz wykłady dot. środowiska, ekologii oraz dbania o naszą planetę. Podczas pierwszego dnia odbyły się zajęcia integracyjne dla uczestników projektu oraz omówienie planu na cały tydzień. Uczestnicy mieli także szansę odwiedzić stolicę Rumunii, mianowicie Bukareszt. W Stolicy uczestnicy mieli zaszczyt odwiedzić Parlament Rumuński i zwiedzić go, a także pospacerować po Starym Mieście. W Parlamencie uczestnicy porozmawiali na temat projektu Erasmus+ z jedną z senatorek rumuńskich Lilianą Sbirneą. W kolejnych dniach uczestnicy projektu mieli szansę pokazać jak w ich szkołach praktykuje się dbanie o środowisko, nie zabrakło też prezentacji delegacji z Polski, w której opowiedziano m.in. o segregacji śmieci. Po rozmowie o zajęciach ekologicznych różnych szkół i państw, uczestnicy udali się do Urzędu Miasta Buzău, w którym dyskutowano o świadomości ekologicznej różnych miast oraz państw, z Merem oraz Wicemerem Buzău. W grupach międzynarodowych uczniowie rozmawiali o różnych sposobach, aby stworzyć najbardziej przyjazne dla środowiska szkoły, pełne innowacyjnych rozwiązań. Później tego samego dnia uczestnicy udali się na wycieczkę do Magury, w której odwiedzili jedną z najlepszych restauracji w hrabstwie Buzău, a chwilę potem mieli okazję zwiedzić klasztor cyolanu, w którym mogli wysłuchać przemowy jednego z zakonników, a także podziwiać rzeźby stworzone przez młodych i uzdolnionych rzeźbiarzy. Ostatniego dnia wyjazdu uczestnicy razem z nauczycielami mogli stworzyć własne dekoracje świąteczne, które potem zostały wystawione na aukcji charytatywnej w celu zgromadzenia pieniędzy przeznaczonych na cele ekologiczne. Po uroczystej ceremonii odebrania dyplomów i certyfikatów udziału w projekcie, zorganizowano pożegnalną imprezę taneczną dla uczestników.  

Z Projektu Erasmus+ wszyscy nauczyciele i uczniowie na pewno wynieśli wiele wiedzy nt. recyklingu, ekologii oraz śladu węglowego. Był to niewątpliwie owocny finał projektu. Jesteśmy wdzięczni za możliwość brania udziału w nim. 

Copyright 2022 IV Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie