Kwiecień miesiącem świadomości autyzmu

Kwiecień miesiącem świadomości autyzmu

Jak co roku, także i w tym, postanowiliśmy wykorzystać tę akcję, aby lepiej uświadomić sobie to o czym już wiemy. A mianowicie, że każdy  z nas jest inny :-) Każdy ma jakieś swoje ograniczenia, które  mają różne podłoże np. choroba. Bywają takie, których na pierwszy rzut oka nie widać… Jedną z nich jest autyzm.

We współpracy  z Panią Kamilą Michałko  przedstawicielem Stowarzyszenia Synergia, które prowadzi w Szczecinie Placówki Terapeutyczne "Dzieńdoberek" dla dzieci z autyzmem,  podjęliśmy różne działania związane z poszerzeniem świadomości tej choroby.

Rozpoczęliśmy od wyboru przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego Panią Bożenę Śledziowską  dwóch uczniów, którym zaproponowano udział  w szkoleniu dla Ambasadorów Kampanii „Kwiecień miesiącem  świadomości autyzmu”. Ta odpowiedzialna funkcja przypadła wspaniałym dziewczynom, o ogromnym sercu i bardzo wysokiej  empatii: Marcie Kisielewicz z klasy Ib oraz Oliwii Wójcik z klasy If. Uczennice wzięły udział w   warsztatach w szkole „Dzieńdoberek”. Miały zajęcia ze specjalistami, uczestniczyły  w zajęciach dla dzieci. Miały z nimi bezpośredni kontakt. To zrobiło na nich ogromne wrażenie. Wraz z innymi Ambasadorami nakręciły krótkie filmiki, których zadaniem jest uświadamianie o inności osób z autyzmem, o ich potrzebach.

Kolejne działanie to warsztaty dla uczniów wybranych klas pt. Twoja koleżanka, Twój kolega ma autyzm”. Prowadziły je dwie panie psycholog: Karolina Łacina oraz Zuzanna Sołtysiak – Tomczak.  Częścią warsztatów był świetny filmik „Autyzm”, w którym lektorem jest Kayah ( link do filmu: https://youtu.be/5n93mDQ8080?si=dXpaMHDEVUu7cNq_ ). Pani Karolina prowadzi grupę wsparcia dla młodzieży  z autyzmem. Część warsztatów stanowiły przygotowane przez nich prośby, wskazówki jak chcieliby być traktowani. Było to bardzo ważne, pouczające, dało do myślenia.

Bardzo radosnym, pełnym energii i jednoczącym całą społeczność szkoły było wydarzenie „Trenuj na niebesko”. W tę  akcję Stowarzyszenia Synergia, które prowadzi w Szczecinie Placówki Terapeutyczne "Dzieńdoberek" dla dzieci z autyzmem, włączają się różne szkoły i placówki. W naszej szkole nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali wyścigi zastępów. Pogoda niestety nie sprzyjała, akcja musiała się więc przenieść na salę gimnastyczną. Spowodowało to małe zmiany organizacyjne i oddzielnie „rywalizowały: drużyny z klas I, II i III.

Emocji było moc, wuefiści demonstrowali ćwiczenia, wychowawcy wspierali swoje drużyny. Wszystko dokumentowała nasza szkolna fotograf Maria Rycyk z klasy IIId.

Przez cały miesiąc kwiecień o tym wydarzeniu przypominała nam wszystkim tablica na korytarzu szkolnym z dekoracją wykonaną przez Samorząd Szkolny oraz „fruwające” niebieskie motyle - symbol autyzmu.

Specjaliści z „Dzieńdoberka” pani psycholog Martyna Hernat oraz pan pedagog specjalny Witold Smykowski  przeszkolili także nauczycieli. Nauczyciele mieli okazję wzbogacić swój warsztat pracy o formy i metody, które można wykorzystać w pracy z uczniami z autyzmem.

Kwiecień się kończy… a ludzie z autyzmem są blisko nas cały czas pamiętajmy o tym, bądźmy wrażliwi i czujni na potrzeby innych.

Beata Cwajda - pedagog

 

 

Copyright 2022 IV Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie