Młodzież 4.0 - debata o polskiej oświacie

Młodzież 4.0 - debata o polskiej oświacie

Uczniowie zostali zaproszeni przez JM Rektora Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie dra hab. Waldemara Urbanika prof. WSH TWP  do udziału w Konferencji otwarcia ogólnopolskiego projektu badawczego Młodzież 4.0.

Uczniowie na tle bannera.

Projekt ten został uruchomiony pod patronatem m.in. Ministra Edukacji i Nauki dr hab. Przemysława Czarnka. Po konferencji odbyła się debata ekspertów prowadzących projekt z uczniami. Naszą szkołę reprezentowali: Klaudia Krzyżańska, Jerzy Mitschke, Wojciech Pawłowski, Andrzej Rudewicz i Mateusz Włodarski. Na spotkaniu młodzież i przedstawiciele oświaty omawiali problemy współczesnego szkolnictwa oraz starali się znaleźć na nie rozwiązania. Podczas debaty poruszane były tematy jak: nadmiar zadań domowych, brak rozwijania przez szkoły przydatnych na rynku pracy umiejętności, kompetencji nauczycieli oraz związek życia w rodzinie z życiem szkolnym. Uczniom i organizatorom udało się dojść do wspólnych rozwiązań trapiących polską szkołę problemów.
Relacji z konferencji i debaty można wysłuchać na stronie PR Szczecin.

Mateusz Włodarski klasa 3b

Uczniowie siedzący w ławkach.

Copyright 2022 IV Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie