„Nawigacja w Każdą Pogodę” – szkolna inicjatywa profilaktyczna realizowana w klasach pierwszych

„Nawigacja w Każdą Pogodę” – szkolna inicjatywa profilaktyczna realizowana w klasach pierwszych

W tym roku szkolnym, w drugim semestrze, uczniowie, rodzice i wychowawcy klas pierwszych mieli okazję uczestniczyć w bardzo ciekawym programie „Nawigacja w Każdą Pogodę”. Jego autorami są specjaliści z Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej. Posiada on rekomendację oraz jest współfinansowany przez Ministra Edukacji Narodowej.

Program ten realizowaliśmy w naszej szkole po raz pierwszy. Składało się na niego sporo elementów i wymagało od nas dużego zaangażowania. Celem ogólnym „Nawigacji w Każdą Pogodę” jest poprawa kondycji psychicznej uczniów i zapobieganie problemom mogącym wynikać z jej pogorszenia (w tym m.in. przemocy, korzystaniu z substancji psychoaktywnych, uzależnieniom behawioralnym), oraz wyposażenie młodzieży w umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach.

Rozpoczęło się od diagnozy uczniów, rodziców i nas wychowawców. Wyniki były dla nas pożyteczne i pouczające. Zapoznaliśmy z nimi uczniów i rodziców. Następnie w każdej klasie zrealizowany był cykl pięciu zajęć warsztatowych. Ich treścią było zapoznanie i przećwiczenie 10 wskazówek jako sposobów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, oraz tych, które są przez uczniów uważane za trudne. Oto te wskazówki:

  1. Akceptuj to, co czujesz
  2. Panuj nad tym, co robisz
  3. Bądź czujny
  4. Odpuść sobie i innym
  5. Odkrywaj źródła wsparcie
  6. Patrz daleko
  7. Szukaj tego, co dobre
  8. Buduj z tego, co masz
  9. Wyjdź naprzeciw
  10. Hartuj się

Zaproponowano także warsztaty rodzicom uczniów. W niewielkim składzie, ale się odbyły.

Na koniec uczniowie, nauczyciele i rodzice wypełnili ankietę ewaluacyjną.

Zdobyliśmy certyfikat i planujemy kolejną realizację tego programu w przyszłorocznych klasach pierwszych.

Beata Cwajda-koordynator programu

Copyright 2022 IV Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie