O hejcie i mowie nienawiści

O hejcie i mowie nienawiści

W marcu i kwietniu tego roku szkolnego uczniowie klas I, II i III mieli wielką przyjemność odbyć zajęcia warsztatowe z Panią Sędzią Anną Górnik. Temat zaproponowany przez prowadzącą jest niezwykle ważny, trudny, potrzebny, odpowiadający dylematom współczesnej młodzieży. Zajęcia cieszyły się dużym uznaniem, a Pani Sędzia zdobyła sympatię i zaufanie uczniów. Poniżej relacja z warsztatów uczennicy klasy 1d Pauliny Bałachowskiej.

IMG_9734.jpg

„HEJT W SPOŁECZEŃSTWIE”

Dnia 18 kwietnia w godzinach 7.45-9.20 klasa 1D miała możliwość uczestnictwa w warsztatach z sędzią Sądu Okręgowego w Szczecinie, p. Anną Górnik na temat hejtu w Internecie i w codziennym życiu. Na początku pani sędzia wygłosiła krótką przemowę o tym, czym jest hejt, skłoniła uczniów do refleksji oraz przytoczyła historię osoby dotkniętej hejtem, a także przemocą psychiczną ze strony szkolnych rówieśników. To wydarzenie było tragiczne w skutkach, poprzez które prowadząca zajęcia uświadomiła naszą młodzież, jak nie postępować oraz jakich zachowań unikać. Ponadto przedstawiła na przykładzie studium przypadku, w jaki sposób gnębienie innych wpływa na przyszłość hejtera. Jego stary wpis ubliżający uczennicy spowodował, iż pomimo swoich bardzo wysokich kompetencji pracodawcy znanych firm odrzucali jego podania o zatrudnienie, gdyż nie zgadzało się to z ich polityką prywatności. Sędzia zaznajomiła również słuchających ze zmianami w Kodeksie Karnym dotyczącymi maksymalnej długości pobytu w ośrodkach wychowawczych i minimalnego wieku, w którym można tam trafić. Dodatkowo opowiedziała pokrótce o warunkach panujących w zakładach poprawczych oraz o swoich doświadczeniach, dając przestrogę młodemu pokoleniu. Następnie uczniowie otrzymali kartkę z Piramidą Nienawiści Gordona Allporta utworzoną w 1954 roku. Jednocześnie p. Górnik przybliżyła konsekwencje prawne odnośnie prześladowań nie tylko na tle narodowościowym, ale też rasowym. To spotkanie uzmysłowiło biorącym udział, że w Internecie nic nie ginie, a każda pochopna decyzja może nieść za sobą tragiczny skutek, zarówno dla gnębiącego, jak i osoby gnębionej.

Paulina Bałachowska, klasa 1d

Copyright 2022 IV Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie