RKO w IV LO

RKO w IV LO

W dniach 12- 13 marca w naszym liceum odbyły się (ewaluacyjne) ćwiczenia sprawdzające poznane umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej z zakresu RKO i wczesnej defibrylacji z użyciem AED.  W projekcie wzięły udział klasy pierwsze (obowiązkowo) oraz pozostałe 8 klas dostępne w tych dniach w szkole. Zdecydowana większość uczniów uzyskała wynik skuteczności swoich działań powyżej 85 procent a 17 uczniów wynik 100 procentowy!

Cały przebieg ćwiczeń był monitorowany i zapisywany w specjalnej aplikacji powiązanej z każdym „fantomem”. Choć nie była to rywalizacja o wyniki, to wysokie zaangażowanie uczniów i zrozumienie jak ważny dla przeżycia jest ten punkt pierwszej  pomocy, to wizualnie dla „przypadkowych przechodniów” była to prawdziwa walka o życie poszkodowanego. Udało mi się domówić z współorganizatorem Maciejem Zalewskim aby takie akcje w naszej szkole prowadzić corocznie, co na pewno zwiększy pewność i skuteczność działań w nagłych przypadkach zatrzymania krążenia, a co za tym idzie również zwiększy nasze bezpieczeństwo.

  Jerzy Ułasiuk

Copyright 2022 IV Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie